Landschapskunst: veel geld, grote woorden, weinig feiten

ewhoppentochtlandschap_15-06-29_5donderdag 20 juli 2017 11:03

In het voorjaar is de nota Cultuurbeleid 2017-2020 vastgesteld. Daarin kondigt dit college aan de mogelijkheden voor een achtste landschapskunstwerk te gaan onderzoeken. Inmiddels is er een bedrag gereserveerd en een intentieovereenkomst getekend om dit kunstwerk te realiseren in de gemeente Dronten in 2018.

Uit een peiling onder onze achterban en uit een onderzoek van Omroep Flevoland blijkt dat de meerderheid van de Flevolanders tegen de komst van een achtste landschapskunstwerk is.

Helaas heeft het College dit duidelijke signaal genegeerd en de volgende tekst laten opnemen in de nota Cultuurbeleid op pagina 21 en 22: We versterken het profiel van Flevoland als provincie met de beste en grootste collectie landschapskunstwerken. We maken duidelijke afspraken over onderhoud, beheer en kwaliteit van Land Art in Flevoland.

Wij hebben ons steeds afwijzend opgesteld ten opzichte van een nieuw landschapskunstwerk. Enerzijds om de hoge kosten die hiermee zijn gemoeid, anderzijds omdat het beheer en onderhoud van de bestaande zeven niet op orde was. Wij willen liever hierin investeren en daarmee bezoekers uit binnen- en buitenland naar Flevoland halen, in plaats van opnieuw veel geld uit te geven aan een nieuw kunstwerk.

Onze fractie heeft kritische vragen gesteld over dit onderwerp. Na enige vertraging kwam op 5 juli de beantwoording. Over onze vragen naar de stand van het beheer en onderhoud schrijft het College: “De zeven landschapskunstwerken zijn geen eigendom van en worden niet beheerd en onderhouden door de provincie Flevoland; de provincie heeft hierin geen formele verantwoordelijkheid… Zoals in de nota is beschreven is de doelstelling voor 2020 dat Flevoland breed bekend is als de provincie van de landschapskunst. Als prioriteit bij deze doelstelling voor 2020 hebben GS onder meer het maken van duidelijke afspraken over onderhoud, beheer en kwaliteit van Land Art Flevoland opgenomen.”

Uit de andere antwoorden blijkt dat het onbekend is wat het aantal bezoekers is, of de kunstwerken goed bereikbaar en toegankelijk zijn en er is geen indicatie te geven van hun economische betekenis. Ook kan het college niet aangeven waarop het idee is gebaseerd dat er veel draagvlak is voor LandArt. In de Statenvergadering van 12 april waarin de cultuurnota werd besproken kwam de gedeputeerde niet verder dan: ‘Ik denk dat er grote belangstelling is…’

Er zijn dus geen feitelijke gegevens beschikbaar, waardoor het inzicht ontbreekt en effectmeting onmogelijk wordt gemaakt. We constateren dat het college niet voldoende weet waar het over spreekt en dat de ambitieuze uitspraken over versterken van het profiel van Flevoland met landschapskunstwerken elke grond missen.

We zullen het College op dit dossier kritisch blijven volgen en zullen het reces ook gebruiken om ons te beraden op het vervolg, want wat ons betreft is het laatste woord hierover nog niet gezegd.

In het bijgevoegde document leest u onze vragen en de antwoorden van het college.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Antwoorden Landschapskunst351.1 kBapplication/pdfdownload

« Terug