Het sociale gezicht van de provincie

20170712 CMOdonderdag 13 juli 2017 11:03

Sinds de sociale onderwerpen niet meer onder de provincie maar onder de gemeenten vallen (transitie jeugdzorg, WMO etc.), kan het lijken of de provincie hier ook geen rol meer in speelt. Omdat het sociaal domein de ChristenUnie na aan het hart ligt, zijn wij altijd op zoek naar mogelijkheden om op dit gebied iets te kunnen betekenen. We zijn daarom in gesprek gegaan met het Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling (CMO), een organisatie die mede door de provincie wordt gefinancieerd.

We werden positief verrast door het enthousiasme en de betrokkenheid van directeur Peter de Vreede en manager Petra Brink. Zij vertelden ons over al het werk dat CMO doet en hebben ons ervan overtuigd dat de provincie wel degelijk nog steeds een belangrijke rol speelt op het sociale domein. CMO richt zich op de door de provincie aangedragen thema’s Eenzaamheid, Innovatie, Kennisverbreding en verdieping. Hierbij is het soms zoeken naar de juiste vorm; primair ligt het takenpakket immers bij de gemeenten en er moet geen overlap zijn, maar de provincie kan aanvullend en overkoepelend heel veel betekenen. Dit past naadloos bij het thema Krachtige Samenleving van de nieuwe Omgevingsvisie.

CMO zoekt voortdurend naar de verbinding, het in contact brengen van mensen en organisaties, zodat deze elkaar kunnen versterken. Hiervoor put het uit een enorm netwerk van betrokken partijen. CMO signaleert, ondersteunt, faciliteert onderzoek en verbindt. Dat dit heel belangrijk is bleek uit de vele voorbeelden die ons werden verteld, onder andere over eenzaamheid onder jongeren, de gevolgen voor de gezondheid van langdurige werkloosheid en de problemen die samenhangen met schulden. Wanneer deze problemen goed in beeld zijn, kan er gericht worden gezocht naar oplossingen. Juist een totaalaanpak, zoals in het nationaal programma Alles is Gezondheid, heeft veel effect.

Wij zijn erg blij met het werk dat CMO doet en zullen dit van harte blijven steunen.

« Terug