Meer ambitie met participatie

20170703 Arbeidsparticipatiemaandag 03 juli 2017 13:44

Bij de bespreking van de Jaarstukken 2016 heeft de ChristenUnie het College gevraagd meer ambitie te tonen als het gaat om het in dienst nemen van mensen met een beperking.

In het Sociaal Akkoord uit 2013 heeft het kabinet afspraken gemaakt met de sociale partners over het creëren van extra werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Alle provincies samen hebben de opdracht om in tien jaar 340 nieuwe banen te creëren. Voor Flevoland betekent dit dat er 12 arbeidsplaatsen moeten worden gerealiseerd. Uit de Jaarstukken blijkt dat eind 2016 er 7,8 fte mensen uit deze doelgroep bij de provinciale organisatie aan het werk zijn.

Er zijn banen gecreëerd voor 9 mensen, 5 mannen en 4 vrouwen, in de leeftijd tussen 22 en 45 jaar. De nieuwe medewerkers zijn actief op verschillende functieniveaus: 4 op een lage, 3 op een middelbare (mbo+), 1 op hbo en 1 op universitair niveau. Ze werken in de schoonmaak, de catering, de infra-buitendienst en de Informatievoorziening en ook als bedrijfsjournalist en als beleidsmedewerker. Tot nu toe lukt het onze provincie dus om deze taakstelling te realiseren.

De ChristenUnie is blij met deze prestatie en heeft het college een compliment gegeven voor het bereikte resultaat. Maar om te voorkomen dat dit college achterover gaat leunen en geen prioriteit meer geeft aan deze doelstelling, hebben we het college opgeroepen meer ambitie te tonen en het aandeel van deze medewerkers in de personeelsformatie al in 2018 te verhogen naar 13 medewerkers, inclusief enkele 55 plussers.

Het College is bereid deze ambitie over te nemen en daar werk van maken. We zien er naar uit om over jaar te kunnen melden dat dit doel is bereikt.

Lloyd Ferdinand,
Statenlid   

« Terug