Perspectief voor jonge agrariërs in Flevoland

image3donderdag 15 juni 2017 11:02

Het Flevolands Agrarisch Jongeren Kontakt (FAJK) is een netwerk- en belangenvereniging voor jonge agrariërs. Statenleden van verschillende fracties brachten op uitnodiging van het FAJK een werkbezoek op het akkerbouwbedrijf van de familie Tuinenga in Marknesse. Namens de ChristenUnie-fractie was Roelof Siepel bij het werkbezoek aanwezig.

Met de jonge agrariërs werd onder andere gesproken over bedrijfsopvolging en innovatie. Voor ondernemers die net een bedrijf hebben overgenomen is voor innovatie een subsidieregeling opengesteld (jonge landbouwersregeling). Ook onderwerpen als leefbaarheid in het landelijk gebied, vrijwillige ruilverkaveling of het beleid voor zonneparken kwamen bij het bezoek aan de orde. Het bezoek werd afgesloten met een rondleiding door het bedrijf. 

« Terug