Bezoek Marker Wadden

20170515 Marker Wadden met Carla Dikdonderdag 18 mei 2017 13:17

Nederland krijgt er een nieuwe eilandengroep bij: de Marker Wadden. In Flevoland verrijst een archipel van natuureilanden in het Markermeer. De Marker Wadden zorgen ervoor dat de natuur in dit gebied weer opleeft. Hier ontstaat een natuurparadijs voor vogels, vissen en mensen.

Reden genoeg om in te gaan op de uitnodiging van Natuurmonumenten om hier een bezoek te brengen. Samen met ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik, een afvaardiging van de Statenfractie van Noord-Holland en van de ChristenUniefractie van Lelystad mocht Statenlid Harold Hofstra een kijkje nemen in dit nieuwe natuurgebied.

Waarom Marker Wadden?
Het Markermeer is pas ontstaan in 1976 met aanleg van de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad. Daarvoor maakte het gebied deel uit van het IJsselmeer en voor 1932 vormde het een deel van de Zuiderzee. Door de aanleg van dammen en dijken en ontginningen heeft het Markermeer nauwelijks natuurlijke oevers en is het meer niet langer verbonden met de zee of een rivier. Op veel plaatsen heeft zich een dikke slibdeken afgezet op de bodem met grote gevolgen voor het bodemleven. Daarbij komt dat bij hardere wind het water vaak troebel is door slib dat opwelt van de bodem. Vissen en schelpdieren zijn hierdoor schaars geworden, met weer grote gevolgen voor de trekvogels. De vis- en vogelstand in het gebied is sterk achteruitgegaan.

Met de Marker Wadden komen er eilanden met natuurlijke oevers, gemaakt van zand, klei en slib uit het Markermeer. Het water wordt hierdoor helderder, zodat de waterplanten, vissen en schelpdieren terugkomen, en daarmee het eten voor de vogels. Ook komen er wandelroutes, vogelkijkhutten en mogelijkheden om te recreëren en te ontspannen; er wordt natuur gecreëerd die ook toegankelijk is voor onze inwoners en dat vinden wij heel belangrijk.

Bijdrage Provincies
De provincies Noord Holland en Flevoland hebben ruim € 7 miljoen beschikbaar gesteld voor de realisatie van de eerste fase. De realisatie van de gehele eerste fase bedraagt maximaal 750 hectare eiland en 500 hectare onderwaternatuur ter waarde van € 100 miljoen. Dit zijn enorme bedragen die vooral door het Rijk en derden (waaronder De Postcodeloterij) worden gedragen. De uiteindelijke plannen voorzien in nog twee archipels van deze eilanden. Natuurmonumenten is samen met het Rijk aan het nadenken hoe dit kan worden gerealiseerd. Als ChristenUnie zijn wij blij met deze unieke ontwikkeling en we hopen dat in de toekomst heel veel inwoners kunnen genieten van een prachtig stukje nieuw land en nieuwe natuur.

Voor meer informatie: https://www.natuurmonumenten.nl/marker-wadden

« Terug