Chris

  • Chris van Veluwen 63 jaar, belijdend lid van de NGK te Lelystad, gehuwd, 3 kinderen en 6 kleinkinderen en werkzaam als senior technisch coördinator bij Sportfondsen Nederland. Ik ben een werktuigbouwer, met specialisme energietechniek en vanuit mijn werk betroken bij diverse duurzaamheidstrajecten. Ik ben 12 jaar raadslid geweest voor de ChristenUnie in Lelystad en ben nu kandidaat voor de Provinciale Staten van Flevoland. Belangrijk voor mij is dat je als christen mag en kan meewerken aan de inrichting van de samenleving en dat vanuit een bijbels perspectief. Dat betekent concreet invulling geven aan het rentmeesterschap, echter in de overtuiging dat de toekomst niet maakbaar en afhankelijk is van ons menselijk handelen.

    Twitter