15 maart komt eraan!

Chris 2
Door Chris Van Veluwen op 3 maart 2023 om 22:14

15 maart komt eraan!

Nog heel even, en dan zit het er op voor de drie huidige Statenleden. Lubbert, Henriëtte en ik (Chris) zullen in principe na 15 maart niet meer terugkeren in de Provinciale Staten. Hoewel er in de politiek natuurlijk alles mogelijk is - dan denk ik aan voorkeursstemmen en Henriëtte die op de lijst staat.

De vraag die je zelf stelt na het afsluiten van zo’n periode is altijd: Wat heb ik bereikt en wat laat ik na? Uit ervaring als gemeenteraadslid weet ik dat zodra je het pluche verlaten hebt, je niet meer meetelt in de politieke arena en jouw mening er feitelijk niet meer toe doet. Het is dan ook maar weer goed te beseffen dat het niet om ons zelf gaat maar om het gedachtengoed van de ChristenUnie. En waarom zouden onze opvolgers dat niet beter en overtuigender kunnen doen?

Wij hebben in de Provinciale Staten meegewerkt aan een collegeprogramma waarin de inbreng van de ChristenUnie  groot was. Feitelijk zijn al onze ingebrachte punten deze periode gerealiseerd of in structureel beleid omgezet. Daarnaast is Harold als mede uitvoerder een overtuigende gedeputeerde met een zeer grote dossier kennis en een tomeloze energie. Maar ook onze fractie speelt een belangrijke rol in de Staten. Neem bijvoorbeeld Henriette. Zij spreekt overtuigend vanuit haar hart  en samen met haar charme behoort ze zondermeer tot een van de beste provinciale politica’s. Of onze fractievoorzitter, Lubbert, die ons altijd de ruimte geeft. Prachtig hoe wij elkaar op deze wijze uitstekend aanvullen.

Ik heb vanaf juli 2022, toen ik definitief met pensioen ging, als vervanger van Bryant mee mogen draaien als Statenlid. Wat mij tot aan vandaag verbaasd zijn de haast onmogelijke berg dossiers die je moet doorgronden en waar je ook nog wat van moet vinden. En natuurlijk maak je als politicus keuzes. Maar eerlijk gezegd schuurt dat, omdat je een volksvertegenwoordiger bent en feitelijk worden beperkte keuzes maken niet van jou verwacht. Voor mij persoonlijk is het dan ook maar de vraag of je dit ambt nog normaal naast je werk kunt vervullen. Ook intellectueel is het een uitdaging, want diverse onderwerpen vragen nog wel veel kennis maar ook kunde. Neem alleen maar het stikstofdossier of de energietransitie waar je feitelijk op af kunt studeren; en daar ligt dan de vraag: Welke keuzen zijn nu verstandig?

Ook het politieke landschap verandert. We hebben te maken met wetgeving uit Brussel, maar ook gemeenschappelijke regelingen. Gelukkig kunnen wij het als fractie dit alles tot nu toch nog redelijk behappen. Wij werken als fractie zo gezegd met de Bijbel open, omdat wij weten dat wij ons werk alleen maar kunnen doen onder Gods zegen. Het is dan ook een groot voorrecht en een bijzondere ervaring om dit politieke werk  te mogen doen met gelijkgezinden die in Christus zijn verbonden. Het was een mooie, boeiende en leerzame tijd die ik voor geen goud had willen missen. We hopen op een goede verkiezingsuitslag 15 maart, zodat het belangrijke werk van de ChristenUnie gezegend ook in 2023 door mag gaan!