Nieuwsbrief december 2022 ChristenUnie Flevoland

Flevoland
Nieuwsbrief december 2022

December, de maand waarin we vaak terugkijken op het afgelopen jaar maar ook vooruitkijken naar het nieuwe jaar dat voor ons ligt. 2022 was een bijzonder jaar, ook in de fractie. Het was een jaar van interne wisselingen, gemeentelijke verkiezingen en het laatste volle jaar van deze coalitieperiode. Een jaar waar we met dankbaarheid op kunnen terug zien, we mochten veel doen in de Provinciale fractie. Werkbezoeken, debatten en ook belangrijke onderwerpen zoals stikstof, de strategische agenda van Flevoland en de provinciale steun voor Oekraïne stonden op de agenda. We mogen ons rijk gezegend voelen door de steun die we hebben gekregen, de resultaten die we hebben behaald en de mogelijkheden die we kregen om het christelijke geluid opnieuw te laten horen in Flevoland.

We kijken ook vooruit, de voorbereidingen voor de verkiezingen zijn al begonnen en we zijn dankbaar voor de mooie lijst die door de leden is vastgesteld. Het komend jaar hopen we, onder Zijn zegen, ons werk te mogen blijven voortzetten, ook na de Provinciale verkiezingen in maart. Er is veel onrust en onzekerheid in de samenleving. Die onzekerheid begrijp ik heel goed, er komt op dit moment nogal wat op ons af en we weten ook niet wat 2023 ons zal brengen. Maar juist in deze bijzondere omstandigheden wens ik jullie, en allen die je lief zijn, gezegende kerstdagen, Zijn rust en onmisbare zegen voor 2023.

Harold Hofstra
Lijsttrekker Provinciale Staten 2023.

 

In deze nieuwsbrief

  • Even voorstellen: Ria Visser-Kapitein
  • Bericht van ons bestuur
  • Werkbezoeken door (bijna) heel Flevoland
  • Blog Lubbert Schenk: Ruimte maken
  • Algemene ledenvergadering 16 november
  • Kerstgroet video

Even voorstellen: Ria Visser-Kapitein

Mijn naam is Ria Visser-Kapitein, ik ben 38 jaar oud en getrouwd met Dirk. Samen hebben we 4 kinderen mogen ontvangen. Zelf ben ik geboren in het voormalig Dr. Jansenziekenhuis in Emmeloord en opgegroeid op Urk. Mijn passie is om dienstbaar te zijn in de samenleving. Ik werk dan ook met heel veel plezier als verzorgende IG in Zorgcentrum Talma Haven. 

Lees verder

Bericht van ons bestuur

Beste lezer,

De afgelopen periode heeft voor het bestuur in het teken gestaan van het aansturen van de selectiecommissies die bezig waren met het opstellen van de kandidatenlijsten voor Provinciale Staten en het Waterschap. Met dankbaarheid kunnen we zeggen dat we hebben kunnen vertrouwen op kundige en ervaren leden die binnen de selectiecommissies hun werk hebben gedaan. Het resultaat mag er zijn. Een diverse kandidatenlijst met kandidaten uit de hele provincie, uit de breedte van onze achterban met ieder zijn eigen toegevoegde waarde voor de ChristenUnie in betrokkenheid, kundigheid, ervaring en bekendheid. Dank aan deze kandidaten die hun naam hebben willen verbinden aan de ChristenUnie.

Inmiddels is er een start gemaakt met het schrijven van het verkiezingsprogramma. De grote lijnen zijn door Harold Hofstra gepresenteerd op de Algemene ledenvergadering. Tijdens deze vergadering hebben de leden hun ideeën en wensen mee kunnen geven aan de schrijvers van het programma. Eind januari hopen we het verkiezingsprogramma vast te kunnen stellen.

Inmiddels is de campagnecommissie geïnstalleerd en zijn de eerste acties opgezet en sommige ook al uitgevoerd. We hebben een drukke tijd van campagne voeren voor de boeg, hopelijk mag dit ook zijn vruchten afwerpen. Tegelijk hoop ik dat de campagne verbind, energie geeft en saamhorigheid en gezelligheid geeft. 

Maar eerst en vooral leven we in de tijd van advent en mogen we stilstaan bij de hoop voor de wereld. Jezus Christus die naar deze wereld is gekomen als redder en verlosser van onze zonden. Wat goed en mooi om daar de komende tijd, met als hoogtepunt de kerstdagen, bij stil te staan. Iedereen dan ook goede en gezellige, maar vooral gezegende kerstdagen gewenst. 

Met een vriendelijke groet,

Jacob Hoefnagel

Voorzitter Provinciale Unie Flevoland

Werkbezoek in: Dronten!

Op 2 december is de Statenfractie op een (werk)bezoek geweest bij de gemeentefractie van de  gemeente Dronten. Wij begonnen met een kop koffie in het gezellige/drukke centrum van Dronten en al gauw doken wij de diepte in. We hebben ons in dit werkbezoek gefocust op het onderwerp wonen.

Lees verder

Werkbezoek in: Zeewolde!

Samen met de ChristenUnie fractie van Zeewolde, 2 wethouders en onze fractie is er vrijdag 18 november een werkbezoek gebracht aan de gemeente Zeewolde. Dit om elkaar beter te leren kennen en een indruk opdoen van de plaatselijke cultuur en ontwikkelingen.

Lees verder

Werkbezoek: op Urk!

Dinsdag 29 november heeft de ChristenUnie Flevoland een bezoek gebracht aan Urk. Samen met de Urker fractie  hebben we op de visserijschool geluisterd naar een aantal sprekers over de visserijsector, Port of Urk en maritiem onderwijs. Hierbij stond centraal wat we als fracties mee konden nemen, ook richting Den Haag.

Lees verder

Werkbezoek: in de NOP!

14 oktober hebben de fracties van de ChristenUnie/SGP NOP en  Flevoland een werkbezoek gebracht aan het biologisch melkveebedrijf  van de familie Hakvoort en het akkerbouw bedrijf van de familie van der Wekken, beiden in de Noordoostpolder. 

Lees verder

Blog Lubbert Schenk: Ruimte maken

Afgelopen woensdag is de nieuwe lijst met de kandidaten voor de provinciale en waterschap verkiezingen bekend gemaakt. Mijns inziens een mooie en evenwichtige lijst met kundige en ervaren kandidaten, waarin alle gemeentes in de provincie zijn vertegenwoordigd. 

Dat maakt het voor mij een stuk makkelijker om ruimte te maken en in Maart afscheid te nemen van de provinciale politiek. De verkiezing slogan is “Ruimte voor Flevoland” een mooie slogan waarin we ook een diepere geestelijke betekenis in kunnen zien. 

Lees verder

Algemene ledenvergadering

Woensdag 16 november vond in Lelystad de leden vergadering plaats waarin wij de kandidatenlijsten voor de verkiezingen van 2023 hebben vastgesteld. Er was een mooie opkomst van betrokken en nieuwsgierige leden.

Lees verder

Kerstgroet namens ChristenUnie Flevoland

Namens onze lijsttrekker Harold Hofstra een kerstgroet, via onderstaande link kan de video worden bekeken!

Lees verder