Wij geloven...

Wij geloven, en daarom hebben we idealen
Wij hebben idealen, voor de samenleving en voor Flevoland. Wij zorgen voor elkaar, zodat iedereen mee kan doen. Een krachtig Flevoland is een zelfstandig Flevoland, met zeggenschap voor inwoners, met ruimte voor verschillen tussen mensen. We bouwen aan een samenleving die werkt: echte banen en ruimte voor ondernemerschap. Kleinschaligheid is de sleutel tot leefbaarheid, daarom zetten wij ons in voor bereikbaar werk, onderwijs en (zorg)voorzieningen. We zijn zuinig op de aarde, ons water, ons landschap, ons verleden. Christelijke waarden hebben ons land sterk gemaakt, en zijn ook in 2015 nog steeds verrassend bruikbaar! In de keuzes die we maken laten we zien dat Gods geboden goed zijn voor de samenleving.

Wij geloven in een sterke, duurzame economie
Het aantal inwoners van Flevoland groeit nog steeds, maar het aantal banen neemt juist af. Dat moet anders. De ChristenUnie wil extra investeren in het ondersteuning van het MKB en het aantrekken van nieuwe bedrijven. Daarbij moet er extra aandacht zijn voor innovatieve, duurzame bedrijvigheid en het behoud van onze sterke agrarische sector.

Wij geloven in werk voor iedereen
Iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Voor iedereen is er zinvol werk, betaald of als vrijwilliger, ook voor mensen met een arbeidsbeperking. De ChristenUnie wil zich inzetten voor jongeren en ouderen, in alle soorten werk. We vinden het belangrijk dat vrijwilligers gewaardeerd worden.

Wij geloven in een mooie toekomst voor jongeren
Ook voor jongeren moet een mooie toekomst in Flevoland mogelijk zijn. Versterking en uitbreiding van de opleidingsmogelijkheden, bestrijding van jeugdwerkloosheid en zorg voor kwetsbare jongeren vinden wij daarom belangrijk.

Wij geloven dat we moeten beschermen wat van waarde is
De overheid moet opkomen voor wie zwak of kwetsbaar is. In veel gevallen is de gemeente de eerste overheid als het gaat over zorg en sociale rechtvaardigheid, maar ook de provincie speelt soms een rol. Het zorgaanbod in Flevoland moet verder worden uitgebreid. Ook cultureel erfgoed, natuur en milieu kunnen op steun van de ChristenUnie rekenen.

Wij geloven in ruimte voor nieuwe natuur
Wij hebben Flevoland gekregen om samen zuinig op te zijn en om samen van te genieten. Nieuwe natuurgebieden maken Flevoland nog aantrekkelijker om te wonen, te werken en te recreëren. De ChristenUnie wil dat natuur toegankelijk en aantrekkelijk is, om te fietsen, te wandelen of actief te sporten. Agrariërs in de omgeving van natuurgebieden moeten een rol kunnen krijgen bij het beheer van natuurgebieden.

Wij geloven in ruimte voor nieuwe ontwikkelingen
Flevoland is nog niet af, en daarom wil de ChristenUnie blijven investeren in de ontwikkeling van onze provincie. Versterking van de economie, bijvoorbeeld door een nieuwe servicehaven bij Urk of de komst van de Floriade in Almere. Verbetering van de bereikbaarheid, bijvoorbeeld door het aanpakken van het knelpunt Roggebotsluis in Dronten of een hoogwaardige OV-verbinding via Emmeloord naar Noord-Nederland. Benutten van kansen, bijvoorbeeld de ontwikkeling van Bataviakust bij Lelystad of recreatie in de bossen van Zeewolde. Samen bouwen we verder aan de ontwikkeling van Flevoland.

Wij geloven in krachtige steden en een vitaal platteland
De Flevolandse steden kunnen niet zonder een vitaal platteland, en inwoners van de landelijke gebieden hebben de voorzieningen in de steden nodig. De ChristenUnie wil deze onderlinge verbondenheid versterken en voorkomen dat stad en platteland met de rug naar elkaar toe komen te staan. Dat betekent dat we willen investeren in openbaar vervoer, bereikbaarheid en voorzieningen die het platteland vitaal houden.  Almere, Lelystad en de andere kernen worden door de provincie gesteund bij hun ontwikkeling tot vitale steden en dorpen.

Wij geloven in een sterke samenleving en een kleine overheid
De overheid moet inwoners en bedrijven niet lastig vallen met overbodige regels en ruimte geven voor maatschappelijke initiatieven. De ChristenUnie gelooft in een sterke samenleving, maar ook in een overheid die burgers helpt wanneer het nodig is. De provincie werkt transparant en efficiënt, de ChristenUnie wil de belastingen daarom niet verder verhogen.