Standpunten

Standpunten

Duurzame economische groei

Laatst gewijzigd op: 21-02-11

De meest duurzame stap die in Flevoland op het gebied van economie en onderwijs gemaakt kan worden is het vergroten van de werkgelegenheid. Zowel autonome ontwikkelingen als ook de schaalsprong Almere vragen om een versnelde groei van werkgelegenheid. De ChristenUnie wil daarom blijven investeren in het aantrekken van meer bedrijven en groei van het bestaande bedrijfsleven. De provincie en de gemeentes versterken elkaar door samenwerking in het economisch beleid.

Waterbeheer

Laatst gewijzigd op: 21-02-11

Goed rentmeesterschap en verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en voor toekomstige generaties betekent ook op verantwoorde wijze omgaan met het water. Wij willen een veilige en bewoonbare provincie, met dijken die voldoen aan de normen en een goede waterzuivering. Wij streven naar gezonde en veerkrachtige watersystemen en naar een duurzaam gebruik ervan.