Ervaringen met jeugdzorg

Ervaringen met Jeugdzorg Flevoland? Het beleidsterrein van Jeugdzorg blijft de aandacht van de fractie van de ChristenUnie houden. Er blijven signalen komen, dat de jeugdzorg in Flevoland niet optimaal functioneert. Wij zijn ons daarover (weer) actief aan het oriënteren. Het blijft een weerbarstig en complex beleidsterrein, waar veel afhankelijk is van veel verschillende partijen. Wij doen als fractie ook op u, lezer van de website, een beroep om uw ervaringen, zo u wilt: aanvaringen met de jeugdzorg in Flevoland aan ons te melden.

Mogelijk kunnen wij met deze ervaringen een (begin van een) oplossing bewerkstelligen.
Reacties kunt u mailen naar:  f.brouwer52@kpnplanet.nl