Jan-Eric Geersing


Jan-Eric Geersing

Beveland 8
8302 PB Emmeloord
 
tel. 0527-611267
fax 0527-612659
 
Lid van de commissies:
Ruimte en Omgevingsplan

 

Is statenlid omdat:
het christendom betekenis heeft voor de samenleving en
voor mij politiek een manier is om dat uit te dragen.
Is in de politiek gegaan omdat:
de fractie iemand zocht met landbouwachtergrond en politiek
altijd al mijn interesse had.
Maakt zich sterk voor:
Landbouw en Milieu
Vindt mooi aan Flevoland:
De afwisselend gekleurde strakke verkaveling.
   
Gezinssituatie:
getrouwd met Debby, vader van Jacco (’92), Evert  (’94), Marcel (’97)
en Aniek (’00).
Kerkelijke achtergrond:     Gereformeerd Vrijgemaakt, Emmeloord.
Beroep: Projectleider Agro Development bij Luxan.
   
Loopbaan (politiek/bestuurlijk):
Voorzitter GPJC Dronten (jongerenclub van ChristenUnie voorloper GPV) en drie en een half jaar als fractie-assistent van de statenfractie in Flevoland.
Interesses:
Kweken van aardappelrassen, tuinieren, skeeleren/schaatsen en koken.
Persoonlijke motivatie
Landbouw is een onderdeel van de statencommissie werk. Vanuit landbouw zijn lijnen te trekken richting de andere onderdelen. Daar vanuit heb ik geprobeerd me de overige onderdelen eigen te maken. Vervolgens probeer ik onderhuids iets teweeg te brengen. Het leuke daaraan vind ik het politieke spel, wat zich over lange termijnen kan uitstrekken.
 
De lat voor de landbouw ligt erg hoog. Toch weet de sector de doelen die worden gesteld te halen, ondanks dat veel bedrijven nauwelijks het hoofd boven water weten te houden. De vaak negatieve beeldvorming stuit me daarom tegen de borst. Om de sector meer lucht te geven moet de landbouw meer ingezet worden als beheerder van het landschap en voor meer dan alleen voedselproductie. Daarnaast moet er volop mogelijkheid zijn om op het erf producten te verwerken.
 
Maar er is natuurlijk meer dan landbouw. Nederland loopt namelijk achter bij doelen die gesteld zijn aangaande het gebruik van alternatieve brandstoffen als plantaardige olie, bio-ethanol, en biomassa. Tezamen met windenergie kan Flevoland de ruimte bieden aan bedrijvigheid op dit gebied in een “energy-valley”. Daarmee het imago van schone provincie en pioniersgeest versterkt uitdragen.
 
Om één en ander te bereiken is een goede infrastructuur nodig. De aan- en afvoerwegen naar onze provincie slibben meer en meer dicht. De maatregelen op gebied van infrastructuur laten te lang op zich wachten om hier wat aan te doen. Op korte termijn kan het Openbaar Vervoer hiervoor ingezet worden. Mogelijk naar Belgisch voorbeeld “gratis”.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dus toch.....een beslissing over Oostvaarderswold op 7 maart 2012

Dus toch.....een beslissing over Oostvaarderswold op 7 maart 2012

2 november 2006 was de dag dat boeren te hoop liepen tegen het project Oostvaarderswold, maar de Provinciale Staten beslisten anders. 7 maart 2012 is de dag die ons als voor onmogelijk werd voorgehouden mogelijk werd. De boeren halen hun gelijk bij de Raad van State. Een streep door het Oostvaarderswold. Het levert gemengde gevoelens op. Een ferme handdruk met boeren,  waar ik regelmatig contact mee had. Verslagenheid bij een coalitie-genoot PvdA en mogelijk een rekening voor de burger.
 
In mijn bijdrage namens de ChristenUnie als volgt verwoord: "Telkens weer werden wij meegezogen in wat ons financieel en juridisch boven het hoofd zou hangen als we niet mee zouden gaan. En dan dus toch deze uitspraak".
 
Jan-Eric Geersing