Kees Tadema


Kees Tadema

Esdoornplantsoen 70
1326 BZ Almere

06- 26650362
 
Lid van de commissie:
Werk

Is statenlid omdat:
het belangrijk is om de waarden en normen die in de Bijbel staan ook in de politiek te laten horen,  en te laten zien dat Gods geboden heilzaam zijn voor de héle samenleving
Is in de politiek gegaan omdat:
mijn ervaringen met anderen te kunnen delen, zelf weer ervaringen op te doen en zo een bijdrage te leveren aan een maatschappij waarin mensen en de schepping centraal staan
Maakt zich sterk voor:
Een goede bereikbaarheid: niet alleen infrastructuur, maar ook openbaar vervoer
Vindt mooi aan Flevoland:
Flevoland op de fiets, een rondje Oostvaardersplassen, de natuur op zijn mooist. (alleen die vliegen . . . )
   
Gezinssituatie:
getrouwd met Corrie, vader van Riemke (’85), Aafke  (’87), Ruth (’89), Koos ('91), Debora ('93) en Pieter ('96)
Kerkelijke achtergrond:     Gereformeerd Vrijgemaakt, Almere.
Beroep: In dienst van de Belastingdienst Amsterdam
   
Loopbaan (politiek/bestuurlijk):
In het bestuur van GPV-Almere en ChristenUnie Almere aktief geweest, Daarnaast reeds 2 periode's als fractie-assistent van de statenfractie in Flevoland meegedraaid.
Interesses: Fietsen, wandelen en cijfertjes analyseren.
Persoonlijke motivatie
 
In de commissie werk komen voor mij een aantal onderdelen uit het dagelijks leven bij elkaar.
In het dagelijks leven ondervind ik weinig problemen met de infrastructuur om Flevoland uit en in te komen.
Voor mijn werk maak ik gebruik van de trein. Over het algemeen ben ik van huis (Almere Parkwijk) tot mijn werk (Amsterdam Sloterdijk) niet meer dan 50 minuten kwijt met de trein. De afstand is nog geen 40 kilometer. Soms doe ik het op de fiets in 1 1/2 uur. Als je de gemiddelde snelheid over het traject gaat berekenen dan vind ik die te laag. Nu heb ik het voordeel dat ik dicht bij het station woon en werk. Als ik naar de files kijk zie ik dat velen die mogelijkheid niet hebben of liever alleen teruggetrokken in de auto zitten. Ieder zijn of haar keus. Wat betreft snelheid zal het waarschijnlijk niet veel uit maken.
Om de mogelijkheden met het openbaar vervoer uit te breiden en de snelheid te verhogen zijn investeringen nodig. Het busvervoer is denk ik ondergesneeuw in de discussie, terwijl daarmee juist meer directe lijnen tussen woon- en werkplek kunnen ontstaan. De IJmeerlijn is (helaas voor de watersporters) bittere noodzaak. Tegenstanders moeten maar aangeven waar anders de duizenden woningen gebouwd moeten worden.
Zonder het autoverkeer kunnen we helaas niet, ook hiervoor zijn investeringen nodig. Beprijzing van het autogebruik in de spits wordt nog een groot vraagstuk waar we denk ik niet omheen kunnen. Behalve naar Amsterdam gaat dit ook steeds meer spelen richting Zwolle. Ook als we werk naar Flevoland willen toetrekken moet Flevoland beter bereikbaar worden.
 
Maar infrastructuur is meer dan spoor en rail verbinding.
Wandel en fietspaden in Flevoland komen er vaak bekaaid van af. Een fietssnelweg om Flevoland uit te komen moet er nog steeds komen. Een heel ander fietsverkeer is het toeristisch fietsverkeer, dit vraagt ook investeringen, met name het onderhoudt van de paden.
Op zaterdagochtend om 8 uur fiets ik regelmatig door Flevoland. Je wordt stil van als het moois wat onze provincie te bieden heeft.Ook wat betreft wandelpaden is er nog heel wat te verbeteren. Wandelen over beton is niet mijn hobby, wel over bospaden, maar deze zijn in Flevoland snel modderbaden.
In deze Statenperiode heb ik mij voorgenomen om op de fiets of lopend de gehele provincie door te gaan. Voor mooie fiets of wandelroutes hou ik mij aanbevolen.
 
In de commissie Werk zit ook landbouw. Als kind heb ik bij familie gewerkt op de boerderij. Ik ben geboren en getogen in Drenthe en mijn pake was boer in Friesland. Dat is de enige directe affiniteit met landbouw, niet veel en vrij gedateerd dus. Maar toch ben ik mij er terdege van bewust dat we niet zonder de landbouw kunnen. Ik denk dan aan de opbrengsten voor het dagelijks eten en drinken en niet te vergeten de rust die het platteland uitstraalt. Met straks de komst van het Oostvaarderswold moet er ook een plaats overblijven voor de boer. Argrarisch natuurbeheer is hier van belang.
 
Als lid van de Provinciale Staten heb je een controlerende taak naar het bestuur van de provincie. Dit is een verantwoordelijke, maar zeker ook een leuke taak. Met elkaar slim zijn en met minimale middelen het maximale proberen te bereiken. Dit is zeker een uitdaging.
 
Ik heb er zin in.