Vacature secretaris

ChristenUnie Flevoland zoekt een nieuwe secretaris

Als secretaris van het provinciale bestuur zoeken we iemand die georganiseerd en opgeruimd is. Het provinciale bestuur bestaat uit vier kernleden (voorzitter, secretaris, penningmeester en politiek secretaris) en verder uit vertegenwoordigers van de 6 Flevolandse kiesverenigingen. Het bestuur is een gemengde club qua leeftijd, maar nog niet qua geslacht. Liefst zouden we daarom een vrouw vinden als secretaris (maar laat dat je als man niet tegenhouden contact op te nemen!)

De secretaris:

  • verzorgt de notulen van bestuurs- en algemene vergaderingen
  • houdt op basis daarvan een besluitenlijst bij
  • is verantwoordelijk voor het bijhouden van de ledenadministratie
  • ziet er op toe dat de leden worden uitgenodigd voor algemene vergaderingen
  • verzorgt de correspondentie
  • draagt zorg voor het archief
  • stelt jaarlijks een verslag op van de werkzaamheden van het bestuur en eventuele voor dit bestuur ingestelde commissies
  • draagt zorg voor indienen van de kandidatenlijst bij provinciale verkiezingen.


Tijdsbelasting is circa twee dagdelen per maand.
Geïnteresseerd of ken je iemand die dit zou willen en kunnen? Neem contact op met de voorzitter van ChristenUnie Flevoland: Marcel Benard, via marcelbenard@lysiasgroup.com