Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

April 2019

Foto: Lucas Kramer

Beste meneer/mevrouw ##insertion## ##lastname##,

Het afgelopen jaar is een veelbewogen jaar geweest voor onze fractie. Het toetreden van onze partij tot het college, het verwelkomen en inwerken van nieuwe collega's en alle hectiek rondom de verkiezingen hebben 2018 en het eerste deel van 2019 getekend. Door omstandigheden hebben wij u niet zo regelmatig op de hoogte kunnen houden als u van ons gewend was. We hopen dit vanaf nu weer maandelijks te doen. 

In deze nieuwsbrief leest u hoe we ervoor staan wat de formatie van een nieuw college betreft. We stellen onze nieuwe Statenleden aan u voor en nemen afscheid van de vertrekkende. Ook maken we kennis met onze nieuwe bestuursvoorzitter.

De komende maanden zullen vooral in het teken staan van het inwerken en kennismaken met het werk in de Staten. Een voorproefje hiervan hadden we alvast tijdens de Statenconferentie.

Het is een spannende tijd geweest en ook de komende tijd zal dat niet minder zijn. De gesprekken en onderhandelingen die volgen vragen om inzicht en wijsheid. We mogen ons hierbij gesteund weten door de belofte uit Jacobus1:5: "Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en Hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven."
Bidt u met ons mee?

Een hartelijke groet namens de Statenfractie,
Harold Hofstra

 

In deze nieuwsbrief

  • Hertelling stemmen en advies informateur
  • Installatie Statenleden
  • Afscheid Lloyd Ferdinand en Jan van Dijk
  • Nieuwe bestuursvoorzitter Hildebrand Bijleveld
  • Terugblik Statenconferentie
  • Blogs Tamara Strating en Bryant Heng
  • Contactgegevens
  • Agenda

Hertelling stemmen en advies informateur

Op 16 april om 10:00 heeft burgemeester Ina Adema van Lelystad de uitslag van de hertelling bekend gemaakt. De hertelling heeft geen gevolgen voor de uiteindelijke zetelverdeling. Het grootste verschil was voor de ChristenUnie, wij kregen er 13 stemmen bij, wat betekent dat we 1719 stemmen meer hebben gehaald dan in 2015 en op een totaal komen van 11.219 stemmen.

Lees verder

Installatie Statenleden

In verband met de hertelling van de stemmen heeft het even geduurd, maar op 17 april jl. was het zover: de installatie van onze drie Statenleden. Zij stellen zich graag aan u voor; v.l.n.r.: Lubbert Schenk, Harold Hofstra en Tamara Strating.

 

Afscheid Lloyd Ferdinand en Jan van Dijk

Op 17 april werd niet alleen de nieuwe fractie van de ChristenUnie in Flevoland geïnstalleerd, maar namen we ook afscheid van de twee zeer ervaren en betrokken Statenleden Jan en Lloyd. Twee mannen die al een lange tijd betrokken zijn bij onze fractie.

 

Lees verder

Nieuwe bestuursvoorzitter Hildebrand Bijleveld

Op 15 april jl. is Hildebrand Bijleveld benoemd tot nieuwe voorzitter van het provinciale ChristenUnie-bestuur. Hildebrand zette zich het afgelopen halfjaar in als campagneleider en penningmeester voor de ChristenUnie Flevoland en fungeert al enige tijd als bestuursvoorzitter in Lelystad.

Lees verder

Terugblik Statenconferentie

Begin april was er door de Statengriffie een start gepland voor een inwerkprogramma voor de nieuwe Statenleden. In de avond van 3 april zijn we gestart met een kennismaking en de eerste informatie, maar op 4 en april werden we ook echt aan het werk gezet.

Lees verder

Verkiezingen Provinciale Staten 2019 in Zeewolde

Ergens in januari kwam vanuit het bestuur de vraag naar mij toe of ik als kartrekker in Zeewolde de campagne wilde leiden. Natuurlijk wilde ik dat, logisch, omdat ik Zeewolde het beste ken! Gelukkig wel met de ondersteuning van het bestuur, want zonder dat zou het veel lastiger zijn.

Lees verder

Strijden voor wat kwetsbaar is

Het zal u vast niet ontgaan zijn, afgelopen maand waren de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen. Voor mij een spannende maar ook een enerverende periode als 4e kandidaat op de provinciale lijst van de ChristenUnie in Flevoland.

Lees verder

Contact

Wij horen graag wat wij voor u kunnen betekenen. Heeft u een vraag of informatie die voor ons van belang is, stuur ons een e-mail door op één van de foto's te klikken.

           
Harold Hofstra       Tamara Strating      Lubbert Schenk      Klazien Jansen
Statenlid               Statenlid                Statenlid                Fractiebureau
      
Volg ons op  en op  .
En natuurlijk houden we u op de hoogte via onze website.  
Voor algemene vragen mailt u ons fractiebureau.

Agenda

De volgende activiteiten staan gepland voor de komende tijd. Uiteraard geldt voor al deze plannen: Deo Volente.

26 april: Koningsreceptie
  6 mei: Seniorenconvent
  6 mei: Informatiebijeenkomst penningmeesters
  6 mei: Fractievergadering
  7 mei: Symposium 50 jaar Dronten en omstreken
  8 mei: Inwerkprogramma: Financiële Masterclass I: Jaarrekening
  8 mei: Inwerkprogramma: Uitwerking/uitkomsten Statenconferentie
  9 mei: Inwerkprogramma: Uitwerking/uitkomsten Statenconferentie
  9 mei: Lijsttrekkersdebat Huis van de Nederlandse Provincies in aanloop naar de Europese verkiezingen 2019
13 mei: Inwerkprogramma: Uitwerking/uitkomsten Statenconferentie
15 mei: Integrale ad hoc commissie
16 mei: Randstad Europadebat "Provinciale opgaven-Europese oplossingen"
20 mei: Inwerkprogramma: Randstedelijke Rekenkamer
22 mei: Inwerkprogramma: Financiële Masterclass II: Perspectiefnota/Zomernota
22 mei: Inwerkprogramma: samenwerkingsverbanden (GR, MRA, IPO, OFGV)
29 mei: Inwerkprogramma: Rondrit Oostvaardersplassen
29 mei: Vergadering Provinciale Staten
 
Graag attenderen wij u erop dat onze fractievergaderingen openbaar zijn. U bent van harte welkom een vergadering bij te wonen wanneer u vragen heeft, beschikt over kennis van een specifiek onderwerp of gewoon geïnteresseerd bent in provinciale politiek. Wij maken graag gebruik van uw expertise en ideeën! Stuurt u even een berichtje naar ons fractiebureau

Voor meer informatie over onze activiteiten, klik hier.

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op Facebookfooter-rechts