Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

November 2017

Beste meneer/mevrouw ##insertion## ##lastname##,

In de Staten stond oktober vooral in het teken van cijfers: de zomernota 2017 en de begroting 2018. Het gaat hierbij niet alleen om cijfers, maar vooral om wat er achter de cijfers zit. Wat is uitgegeven en waaraan? Hoeveel wordt begroot en waarom? Dit zijn belangrijke vragen die veel zeggen over de manier waarop de provincie wordt bestuurd. Het vraagt soms wat doorzettingsvermogen om door de cijfers heen te worstelen maar het is wel een erg belangrijk onderdeel van het politieke werk. 

In de afgelopen maand is het afscheid van Roelof Siepel aangekondigd. Voor ons uiteraard geen verrassing, maar het komt nu wel erg dichtbij. Ook zonder Roelof zal de fractie goed blijven functioneren, maar we zullen zijn enorme kennis, ervaring en betrokkenheid wel missen!

Voor de komende maand staan weer een aantal zaken op het programma. Bij alle plannen weten we ons afhankelijk van onze God. Zonder Zijn zegen is ons werk tevergeefs. Die zegen wensen we ook u toe, op welke plaats u ook gesteld bent.

Een hartelijke groet namens de Statenfractie,
Harold Hofstra,
Fractievoorzitter

 

In deze nieuwsbrief

  • Uit de Staten
  • Roelof Siepel neemt afscheid van Provinciale Staten
  • Zonder problemen met de rolstoel de bus in
  • Vertrouwen in de toekomst: het nieuwe regeerakkoord
  • FlevoTop: verslag van een waardevolle bijeenkomst
  • Blog Harold Hofstra
  • Contactgegevens
  • Agenda

Uit de Staten

In oktober is er geen Statenvergadering geweest, wat uiteraard niet betekent dat het werk niet doorgegaan is. Er is in de commissies gesproken over de begroting voor 2018; tijdens de Statenvergadering van 8 november a.s. zal deze in PS worden vastgesteld. Dit belooft een belangrijke vergadering te worden; ook de Omgevingsvisie Flevoland Straks, waar een lange en gedegen voorbereidingstijd in zit, staat op de agenda. In de volgende nieuwsbrief hopen we u over de uitkomst te informeren.

Roelof Siepel neemt afscheid van Provinciale Staten

Na bijna vijftien jaar Statenlidmaatschap gaat Roelof Siepel het bestuur van de provincie verlaten. Dit heeft hij zaterdag meegedeeld in het programma Over Flevoland Gesproken.

Lees verder

Zonder problemen met de rolstoel de bus in

'Het openbaar vervoer moet voor zo veel mogelijk reizigers een toegankelijke vervoersvoorziening en alternatief voor eigen vervoer zijn.' Zo staat het in ons verkiezingsprogramma, daar willen wij ons voor inzetten. Vandaar dat de uitkomsten van een onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens, gepubliceerd in mei van dit jaar, ons zorgen baarden.

Lees verder

Vertrouwen in de toekomst: het nieuwe regeerakkoord

Het zal u niet zijn ontgaan: er ligt een regeerakkoord. Eindelijk. Een akkoord met als motto: ‘Vertrouwen in de toekomst’. Zo’n motto schept verwachtingen, stemt wellicht sceptisch, wordt ook wel als ‘nietszeggend’ omschreven.

Lees verder

FlevoTop: verslag van een waardevolle bijeenkomst

Op zaterdag 7 oktober jl. hebben inwoners van Flevoland gesproken met Statenleden over de toekomst van de provincie tijdens de FlevoTop. Ongeveer 100 inwoners hebben hun ideeën, ervaringen en kennis gedeeld met elkaar en met de Statenleden. Met het resultaat wil het bestuur haar plannen en maatregelen beter laten aansluiten bij wat inwoners vinden.

Lees verder

Tutte le strade portano a Roma

Afgelopen week mocht ik samen met mijn vrouw genieten van een aantal heerlijke dagen in Rome. Naast het feit dat het heerlijk is om er een paar dagen samen echt ‘uit' te zijn en een prachtige stad te bezoeken is er ook enorm veel te zien en te beleven in deze stad.

Lees verder

Contact

Wij horen graag wat wij voor u kunnen betekenen. Heeft u een vraag of informatie die voor ons van belang is, stuur ons een e-mail door op één van de foto's te klikken.

Harold Hofstra        Roelof Siepel     Lloyd Ferdinand      Jan van Dijk
Duurzaamheid        Ruimte             Bestuur                  Economie
Volg ons op  en op  .
En natuurlijk houden we u op de hoogte via onze website.  
Voor algemene vragen mailt u ons fractiebureau.

Agenda

De volgende activiteiten staan gepland voor de maand november. Uiteraard geldt voor al deze plannen: Deo Volente.

  1 november: Gezamenlijke aanbesteding Openbaar Vervoer
  3 november: Stand van zaken Floriade
  6 november: Fractievergadering
  8 november: Werkgroep Europa
  8 november: Begeleidingscommissie Nieuwe Natuur
  8 november: Vergadering Provinciale Staten
  9 november: Conferentie 'Op koers voor een veerkrachtig Markermeer-IJmeer'
15 november: Werkbezoek Waterschap Zuiderzeeland
15 november: Ledenvergadering ChristenUnie Dronten
20 november: Statenacademie
20 november: Fractievergadering
22 november: Commissie Duurzaamheid
22 november: Commissie Economie
25 november: Bestuurdersdag & 36e Partijcongres ChristenUnie
29 november: Commissie Bestuur
29 november: Commissie Ruimte

Graag attenderen wij u erop dat onze fractievergaderingen openbaar zijn. U bent van harte welkom een vergadering bij te wonen wanneer u vragen heeft, beschikt over kennis van een specifiek onderwerp of gewoon geïnteresseerd bent in provinciale politiek. Wij maken graag gebruik van uw expertise en ideeën! Stuurt u even een berichtje naar ons fractiebureau

Voor meer informatie over onze activiteiten, klik hier.

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op Facebookfooter-rechts