Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Oktober 2017

Beste meneer/mevrouw ##insertion## ##lastname##,

Het zomerreces ligt al weer geruime tijd achter ons en we mogen volop genieten van de herfst. We mogen meedeinen op de seizoenen van het jaar, en als vanzelf komt dan de gedachte op aan de prachtige belofte uit Genesis 8: 'Zolang de aarde bestaat, zal er een tijd zijn om te zaaien en een tijd om te oogsten, zal er koude zijn en hitte, zomer en winter, dag en nacht - nooit komt daar een einde aan'. Onlosmakelijk verbonden met deze belofte is de regenboog - symbool van Gods trouw aan Zijn schepping. 
Sinds deze maand is Flevoland 'Regenboogprovincie'. U leest hierover meer in het bericht verderop in deze nieuwsbrief. Maar voor ons blijft de regenboog toch altijd in de eerste plaats een teken van troost, van hoop en van Gods trouw. 

Met deze God durven we ook het nieuwe politieke seizoen in. 

Een hartelijke groet namens de Statenfractie,
Harold Hofstra,
Fractievoorzitter

 

In deze nieuwsbrief

  • Uit de Staten
  • Metropoolregio Amsterdam
  • Regenboogmotie
  • 'Nieuw' burgerlid: Jan van Dijk
  • Flevoland en zijn maritieme geschiedenis
  • Reminder: Flevotop 7 oktober
  • Blogs Roelof Siepel en Klazien Jansen
  • Contactgegevens
  • Agenda

Uit de Staten

De Statenvergadering van 27 september jl. was de eerste na het zomerreces. Op de agenda stonden geen heel grote dossiers. Eén van de belangrijkste onderwerpen was de Metropool Regio Amsterdam. Meer over de betekenis van deze MRA leest u hieronder.
Relatief lang is gesproken over de Regenboogmotie, over gelijke behandeling van LHBTI's. Deze motie is aangenomen, maar wij hebben tegen gestemd. Wat onze afwegingen hiervoor waren leest u in het artikel 'Regenboogmotie'. 
Wat deze vergadering voor ons speciaal maakte, was dat Jan van Dijk werd beëdigd als burgerlid. We zijn erg blij dat de vacature die er was nu is opgevuld, zodat we weer in elke commissie met één persoon vertegenwoordigd zijn en zo het werk kunnen verdelen. Jan is al langere tijd betrokken bij de fractie en we zijn dan ook erg blij dat hij weer in de gelegenheid is om op een actieve manier zijn inbreng te geven.

Metropool Regio Amsterdam

De afgelopen week is in de Statenvergadering gesproken over het eerste werkplan en de begroting van de Metropool Regio Amsterdam. De MRA is een netwerk van bestuurders van 33 gemeenten, de provincies Noord-Holland en Flevoland en de Vervoersregio Amsterdam. 

Lees verder

Regenboogmotie

Een motie die pleit voor gelijke behandeling van LHBTI's is aangenomen in Provinciale Staten en wij stemden tegen. Nadrukkelijk NIET omdat wij vinden dat deze groep mensen geen gelijke behandeling verdient.

Lees verder

'Nieuw' burgerlid: Jan van Dijk

Dag mede ChristenUnie leden,

Woensdag 27 september werd ik beëdigd als burgerlid voor de ChristenUnie in Provinciale Staten. Ik ben weer terug in de politieke arena als burgerlid, na ruim 2 jaar een beperkte rol te hebben gehad als steunfractielid.

Lees verder

Flevoland en zijn maritieme geschiedenis

Aan de kust van Lelystad werken de Bataviawerf, Nieuw Land Erfgoedcentrum en het Maritiem Depot van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed samen in Batavialand. 

Lees verder

Reminder: Flevotop 7 oktober

Op zaterdag 7 oktober vindt Flevolands eerste FlevoTop plaats. U kunt zich, samen met andere Flevolanders, buigen over de vraag “Hoe maken we Flevoland nog sterker?”
Meer info op flevotop.nl.

Lees verder

Ben jij al gebeld?

Over iets minder dan een half jaar zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. Ook binnen de ChristenUnie wordt in elke gemeente gewerkt aan de voorbereidingen: het opstellen van een kandidatenlijst, het schrijven van een verkiezingsprogramma en het organiseren van een aansprekende campagne. Veel werk, waarvoor ook veel mensen nodig zijn.

Lees verder

Bio: logisch?

Iedereen weet inmiddels wel dat het er met ons klimaat niet zo rooskleurig voorstaat. Bijna iedereen vindt ook wel dat we daar iets aan moeten doen. Als het u net zo vergaat als mij, bekruipt u soms het gevoel dat het, aan de ene kant, misschien wel meevalt. Of, aan de andere kant, dat een enkel individu of gezin toch niets kan betekenen als het gaat om dit grote, wereldwijde vraagstuk.

Lees verder

Contact

Wij horen graag wat wij voor u kunnen betekenen. Heeft u een vraag of informatie die voor ons van belang is, stuur ons een e-mail door op één van de foto's te klikken.

Harold Hofstra        Roelof Siepel     Lloyd Ferdinand      Jan van Dijk
Duurzaamheid        Ruimte             Bestuur                  Economie
Volg ons op  en op  .
En natuurlijk houden we u op de hoogte via onze website.  
Voor algemene vragen mailt u ons fractiebureau.

Agenda

De volgende activiteiten staan gepland voor de maand oktober. Uiteraard geldt voor al deze plannen: Deo Volente.

3-4 oktober: IPO jaarcongres
   7 oktober: Flevotop
 11 oktober: Minisymposium Zonne-energie
 12 oktober: Brainstormsessie fractie
 13 oktober: MRA Raads- en Statenledenconferentie
 16 oktober: Fractievergadering
 17 oktober: Toerisme Flevoland: Het Verhaal van Flevoland
 18 oktober: Commissie Bestuur
 18 oktober: Commissie Ruimte
 18 oktober: Integrale commissie
 18 oktober: Commissie Economie
 18 oktober: Commissie Duurzaamheid

Graag attenderen wij u erop dat onze fractievergaderingen openbaar zijn. U bent van harte welkom een vergadering bij te wonen wanneer u vragen heeft, beschikt over kennis van een specifiek onderwerp of gewoon geïnteresseerd bent in provinciale politiek. Wij maken graag gebruik van uw expertise en ideeën! Stuurt u even een berichtje naar ons fractiebureau

Voor meer informatie over onze activiteiten, klik hier.

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op Facebookfooter-rechts