Een nieuwsbrief vol met campagne!

Flevoland
Nieuwsbrief Februari: vol met campagne!

Woord van de campagneleider

Beste leden,

De campagne voor de provinciale verkiezingen zijn losgebarsten! De eerste debatten zijn achter de rug, er zijn al veel werkbezoeken afgelegd, de website [Homepage] is vernieuwd, de posters hangen bijna overal en we hebben een mooi promotiefilmpje opgenomen [promotievideo].

Wij hebben wederom de kans om ons unieke christelijk sociale verhaal te vertellen, maar daar hebben we ieders hulp bij nodig. Wij gaan voor een Flevolandse samenleving waarbij we onszelf blijven én oog hebben voor de ander. Waarbij we luisteren én keuzes maken voor ons allemaal. Wij willen bouwen aan een provincie met ruimte voor elkaar.

Daarbij heb ik wel een oproep aan u. Helpt u ons mee dit verhaal te verspreiden door het delen, liken en reageren op onze sociale mediaberichten? Je kunt ons volgen op [Facebook], [Instagram] en [Twitter]. Ook door middel van een donatie wordt uw hulp gewaardeerd. We hebben veel van het budget ingezet op sociale media, maar met uw hulp kunnen we ook advertentieruimte inslaan bij de (lokale) kranten, regionale omroepen en borden langs de kant van de weg. Wilt u bijdragen aan ons verhaal, dan zijn hierbij onze IBAN gegevens te vinden:

ChristenUnie Flevoland

NL85RABO 0313 9283 55

Ik wens alle kandidaten nog een energievolle en mooie campagnetijd! Wij willen in deze tijd ruimte geven en vrede zoeken. Dat is een geluid dat gehoord mag worden.

Laten we samen ons verhaal vertellen!

Groet,

Johanna

 

Highlights maart

agennda maart

Terugblik

De afgelopen tijd is er al ontzettend veel gebeurd, niet alleen achter de schermen, maar ook daarvoor. Soms letterlijk door het afnemen van interviews, debatten en het opnemen van het promotiefilmpje, maar ook figuurlijk door de handen uit de mouwen te steken en aandacht te vragen voor belangrijke zaken.  Graag zet ik vier hiervan extra in het zonnetje

Werkbezoek Piet Adema

maandag 13 februari

Wij willen toe naar een duurzame en toekomstbestendige voedselvoorziening in Flevoland. In dat kader werd minister Adema uitgenodigd voor een rondleiding bij ROC Friese Poort locatie Urk, waar onder andere de vissers van de toekomst opgeleid worden. Daarop volgde een gedachtewisseling in de Noordoostpolder met landbouwondernemers waarbij het boerenbedrijf generatie op generatie doorgegeven wordt.

werkbezoek campagne urk

v.l.n.r. voor: Johanna Kramer, Bryant Heng, lijsttrekker Harold Hofstra, Durk Bijma (ROC), minister Adema, Andries Poppe en Ria Visser

v.l.n.r. achter: Ab de Jong, Pieter Kaptein (ROC), Remco Meijerink (voorzitter CVB), Jetze Kempenaar, Meindert Bakker (CU Urk)

Gemaakt door: Julia van der Zee

Tijdens de rondleiding op Urk heeft onze minister onder andere het netten boeten lokaal en de levensechte vaarsimulator in actie gezien. Uitgangspunt van dit bezoek was de toekomstbestendigheid van de blauwe economie. ROC Friese Poort staat in de voorhoede: hun studenten leren meer dan alleen hun vak. Het is een brede Mbo-opleiding. Men leert niet alleen hoe te vissen, maar bijvoorbeeld ook over duurzaamheid en nieuwe technieken. Harold Hofstra, lijsttrekker: ‘Op het ROC Friese Poort locatie Urk zijn ze constant bezig met vernieuwing. Zo wordt er een Maritieme Campus opgericht waar innovatie en ondernemerschap voor scheepvaart en visserij centraal staan en komt er een trainingscentrum en kenniscentrum voor de maritieme sector. Dat kunnen wij als ChristenUnie Flevoland alleen maar toejuichen: het is belangrijk voor ons dat deze sector overeind blijft.’

 

In Nagele sprak minister Adema op een centrale locatie (Renne Streekproducten) met de ondernemers van Adela techniek en innovatie, Van der Wekken landbouw en Waterman Onions. Vervolgens bezocht de minister met de delegatie van ChristenUnie Flevoland alle drie de bedrijven. Flevoland heeft het grootste bio-areaal van Nederland en daarnaast bestaat de gangbare landbouw. Lijsttrekker Harold Hofstra: ‘Flevoland is beide; zowel biologisch als gangbaar en elk kent hun eigen uitdagingen. Als provincie is het onze taak om deze uitdagingen voor beide segmenten het hoofd te kunnen bieden. Bijvoorbeeld door de subsidieprocedure meer laagdrempelig te maken of door te kijken hoe boeren groene energie in kunnen zetten op hun land. Het is heel goed dat minister Adema bij de gedachtewisseling en de rondleiding was. Hij kwam spreekwoordelijk met een lege rugzak aan en keert met een volle rugzak terug naar Den Haag

andela

Minister Adema en lijsttrekker Harold Hofstra bij Andela

waterman onions 

Bij Waterman Onions

Voor filmmateriaal van deze dag: bekijk ons facebook of instagram kanaal!

Actie: Het leed dat OV heet

Op zaterdag 25 februari wordt er een grootse actie organiseert om de situatie van het OV in Flevoland aan te stippen. De bereikbaarheid van Almere naar Lelystad of Dronten is goed te doen, maar voor veel dorpen is de toegankelijkheid van het OV een punt van zorg. Met deze actie ervaren we zelf hoe scheef de verhoudingen zijn en hoe het is om in het OV tegen beperkingen aan te lopen. Het wordt vast een geslaagde actie!

Verplantdag

verplantdag 2

v.l.n.r.: Ina de Jong, lijsttrekker Harold Hofstra, Johanna Kramer en Bryant Heng

Zaterdag vier februari liet ChristenUnie Flevoland zien hoe groen de vingers zijn door mee te doen aan de verplantdagen van Meer Bomen Nu in Almere Haven. Normaal gesproken sneuvelen er veel zaailingen van bomen en moeten die vervolgens naar de versnipperraar, maar wanneer de zaailingen voorzichtig uit de grond geschept worden zijn er legio voorbeelden waar ze goed van pas kunnen komen! Bijvoorbeeld op het boerenerf waar ze gebruikt worden voor heggen, hagen en windsingels, of bij burgers door tegels uit de tuin te wippen voor een gratis boom of struik. Onze lijstrekker Harold Hofstra stak ook de handen uit de mouwen: ‘Dit is een hele fijne win-win situatie: niet alleen goed voor de natuur, maar ook voor de portemonnee.’

Om een beter beeld van de actie te krijgen, is een reportage terug te zien via Omroep Flevoland: https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/319874/flevolandse-politici-redden-kansloze-boompjes

Werkbezoek Verborgen Armoede

16 februari

Verborgen armoede komt vaker voor dan gedacht wordt. Armoede is nog steeds een groot taboe in Nederland.ChristenUnie Flevoland heeft donderdag 16 februari een bezoek gebracht aan de Voedselbank Noordoostpolder-Urk. Onze nummer 2, Ria Visser-Kapitein: ‘Sommige werkbezoeken laten een diepe indruk achter, dit is daar een van.’ Reden voor het bezoek was het oplopende aantal bezoekers van de Voedselbank. Sinds de energiecrisis is er een stijging waarneembaar van 50% meer bezoekers. Drieëntwintig vrijwilligers zetten zich in om elke week voedselpakketten uit te delen en daarmee worden zo’n 450 monden gevoed. Tijdens het bezoek zijn knelpunten besproken zoals de lange wachttijd vanuit de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning), maar ook positieve gebeurtenissen zoals de waarde van bepaalde donaties en extra subsidie. Ria Visser-Kapitein: ‘Wij als ChristenUnie Flevoland maken ons sterk voor een Flevolandse samenleving die armoede en sociale uitsluiting bestrijdt. Dit wordt niet alleen vanuit overheidsinstanties geregeld, maar ook vanuit kerken, diaconieën en andere liefdadigheidsinstellingen zoals de Voedselbank. We zijn de vrijwilligers van Voedselbank Noordoostpolder-Urk dan ook dankbaar voor hun waardevolle werk.’

Volledige agenda

agenda volledig cu campagne