Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Juni 2020

Beste meneer/mevrouw ##insertion## ##lastname##,

Route uitstippelen

Het politiek seizoen loopt al weer teneinde, begin juli breekt het zomerreces aan. Net als vele anderen hebben wij een bewogen periode achter ons liggen. Door de coronacrisis zijn veel zaken anders gelopen dan verwacht. De afgelopen maanden is er veel nagedacht over de gevolgen van de coronacrisis, ook na het zomerreces zal dit de nodige aandacht van de fractie vragen. In de fractie zijn zaken anders gelopen dan we gehoopt hadden. Onze fractievoorzitter Tamara heeft tijdelijk een stap terug moeten nemen. We wensen en bidden haar een spoedig herstel toe. Ondergetekende neemt tijdelijk het voorzitterschap waar. We zijn dankbaar dat Henriëtte van Keulen-Nentjes de fractie, tot Tamara weer terug is, komt versterken.

Het blijkt wel dat, al zetten we onze route uit, het heel anders kan lopen dan wij in gedachten hadden. De schrijver van Spreuken 16 vers 9 schrijft het al:  Een mens stippelt zijn weg uit, de HEER bepaalt de richting die hij gaat.

We hopen en bidden dat de fractie na het zomerreces weer snel op volle sterkte is en we met frisse moed ons werk in de Flevolandse politiek kunnen oppakken.


Een hartelijke groet namens de Statenfractie,
Lubbert Schenk,
Fractievoorzitter

 

In deze nieuwsbrief

  • De RES Provinciale staten 
  • financieel resultaat 2019 Provincie Flevoland
  • Even voorstellen: Henriette 
  • Blogs Harold Hofstra en Jaap Oosterveld
  • Contactgegevens
  • Agenda

RES FLevoland

Opnieuw staat de RES (regionale energie strategie) op de agenda, nu als bod wat we vanuit Flevoland doen aan het Rijk. Wat we goed terugzien, is de aandacht voor draagvlak, draagkracht en mogelijkheden om te participeren. Dat zijn zaken die voor de ChristenUnie belangrijk zijn. Duidelijk is dat dit een proces van voortdurende ontwikkeling zal zijn. Dat is positief, want daardoor kan ook steeds worden ingespeeld op de nieuwste technieken en innovaties.
Lees verder

Positief financieel resultaat over 2019

Op 27 mei stond in provinciale Staten van Flevoland de jaarrekening 2019 op de agenda. Het rekeningresultaat 2019 van de Provincie Flevoland bedroeg 12,8 miljoen positief. Het eerste deel van 2019 draaide nog om de uitvoering van het coalitieakkoord 2015-2019 Innovatief en Ondernemend. Belangrijke dossiers waren onder meer: Flevokust Haven, het programma Nieuwe Natuur, Oostvaardersplassen, Flevolandse Energie Agenda, Nationaal Park Nieuw Land, Marker Wadden, windpark Zeewolde en de Omgevingsvisie.

Lees verder

Even voorstellen:

Ik ben Henriette van Keulen – Nentjes. Moeder van 4 kinderen en woonachtig in Emmeloord, gemeente Noordoostpolder. In het dagelijks leven werk ik als operatie assistent in het St. Jansdal op de locaties Harderwijk Lelystad.

Ik lever de komende periode graag een bijdrage aan de idealen van de ChristenUnie in Flevoland. We moeten zuinig zijn op natuur, mens en samenleving. Mijn hart ligt bij de zorg, kwetsbaren en vluchtelingen. Die mensen een stem geven die (bijna) geen stem hebben. Ik geloof in een Flevoland, waar aandacht is voor iedereen.

 

Tekort aan (geestelijk) water?

In deze tijden worden we steeds vaker geconfronteerd met de veranderingen in het klimaat. Periodes van veel neerslag worden steeds vaker afgewisseld door perioden van (langdurige) droogte. Dat dit ook in Nederland steeds meer een probleem wordt mag duidelijk zijn. Vooral voor agrariers is het steeds moeilijker om hun gewas te laten groeien en op een goede manier te oogsten.

 

Lees verder

Coronapondjes

Een van de uitdagingen in deze coronatijd waarin veel mensen thuiswerken en minder bewegen is om toch niet uit te dijen. De coronakilo’s wil je niet mee blijven meezeulen toch?

Lees verder

Contact

Wij horen graag wat wij voor u kunnen betekenen. Heeft u een vraag of informatie die voor ons van belang is, stuur ons een e-mail door op één van de foto's te klikken.

    Foto Henriette      foto Rob.jpg
Harold Hofstra      Henriette van Keulen  Lubbert Schenk      Bryant Heng        Rob van Lummel
Gedeputeerde      Statenlid                   Statenlid                Statenlid             Fractiebureau
      
Volg ons op  en op  .
En natuurlijk houden we u op de hoogte via onze website.  
Voor algemene vragen mailt u ons fractiebureau.

Agenda

in verband met het zomerreces staan er geen vergaderingen in juli en de eerste helft van augustus gepland.

  
Graag attenderen wij u erop dat onze fractievergaderingen openbaar zijn. U bent van harte welkom een vergadering bij te wonen wanneer u vragen heeft, beschikt over kennis van een specifiek onderwerp of gewoon geïnteresseerd bent in provinciale politiek. Wij maken graag gebruik van uw expertise en ideeën! Stuurt u even een berichtje naar ons fractiebureau

Voor meer informatie over onze activiteiten, klik hier.

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op Facebookfooter-rechts