Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Juli 2017

Beste meneer/mevrouw ##insertion## ##lastname##,

Met de vakantie al bijna in zicht zijn we bezig aan de eindsprint van dit seizoen. Enkele grote onderwerpen houden ons nog bezig, zoals Oostvaardersplassen, het Regioplan Wind en de Omgevingsvisie. Tegelijk volgen we op de voet de ontwikkelingen in de landelijke politiek. Meer dan ooit hebben onze mensen in Den Haag onze steun en vooral ons gebed nodig. Ds. Van der Spoel noemde hen een 'Gideonsbende'. We mogen dankbaar zijn dat er in de landelijke politiek mensen zijn die zich afhankelijk weten van God, die hun plaats weten en durven staan voor hun en onze overtuigingen. Wat de uitkomst dan ook zijn zal, het is in Gods hand.
Ons werk in Provinciale Staten loopt veel minder in het oog. Maar evengoed zijn wij afhankelijk van de zegen van onze God. We hopen dat ook ons werk een plaatsje mag hebben in uw gebeden.

Een hartelijke groet namens de Statenfractie,
Harold Hofstra,
Fractievoorzitter

 

In deze nieuwsbrief

  • Uit de Staten
  • Zorgvuldigheid en draagvlak cruciaal voor Regioplan Wind
  • Brexit: grote gevolgen, ook voor Flevoland
  • Meer bewegen, gezonder leven: Almeers Kenniscentrum Talent
  • Met DE-on sneller energieneutraal in Flevoland
  • Perspectief voor jonge agrariërs in Flevoland
  • Blogs Harold Hofstra en Roelof Siepel
  • Contactgegevens
  • Agenda

Uit de Staten

In de afgelopen maand zijn er twee Statenvergaderingen geweest. Tijdens de eerste ging het debat vooral over de jaarstukken van 2016. Wij hebben geconstateerd dat de provincie haar doelstelling heeft gehaald op het gebied van het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daar zijn we erg blij mee; tegelijk hebben we het college uitgedaagd hier een stapje bovenop te doen. We bezinnen ons op mogelijkheden om dit praktisch te maken.

Een ander onderwerp was de Meerjaren Aanpak Bedrijfsvoering, een automatiseringstraject dat vanuit het Rijk is opgelegd. De ervaring bij soortgelijke trajecten leert dat er vaak sprake is van hoge budgetoverschrijdingen. Om de vinger aan de pols te houden is er na iedere fase een evaluatie alvorens Provinciale Staten groen licht geven voor de volgende fase. De rapportage over de eerste fase was echter zo technisch dat het onvoldoende mogelijk was een goed oordeel te geven. We hebben daarom gevraagd om een intervisiegroep die dit soort rapportages voorbereidt. De gedeputeerde heeft dit toegezegd.

In de tweede vergadering van deze maand was vooral het saneringsbeleid voor Windpark Zeewolde een heet hangijzer. U leest hierover in het onderstaande artikel: 'Zorgvuldigheid en draagvlak cruciaal voor Regioplan Wind'. 

Zorgvuldigheid en draagvlak cruciaal bij Regioplan Wind

Zorgvuldigheid moet voor snelheid gaan, en draagvlak vinden wij belangrijker dan daadkracht. Dat was dan ook de reden dat Harold Hofstra tijdens de Statenvergadering van 21 juni jl. tot twee maal toe een ordevoorstel deed om het onderwerp 'Saneringsopgaaf Windpark Zeewolde' eerst in de commissie te bespreken alvorens er een besluit over te nemen.

Lees verder

Brexit: grote gevolgen, ook voor Flevoland

Het Brexit dossier beheerst sinds vorig jaar zomer het nieuws. Dit roept vele vragen op als: Welke vorm zal de samenwerking tussen Groot-Brittannië en de Europese Unie aannemen? Kunnen mensen nog wel vrij reizen tussen Engeland en het vaste land? Hoe zal de onderlinge handel eruit gaan zien? Hoe zit het met onze visserij? Kortom: Wat zijn de gevolgen van de Brexit?

Lees verder

Meer bewegen, gezonder leven: Almeers Kenniscentrum Talent

Het is algemeen bekend dat meer bewegen de gezondheid bevordert en de kans op hart- en vaatziekten en diabetes helpt verlagen. Uit landelijk onderzoek komt Flevoland naar voren als de op een na slechtste regio met de meeste volwassenen met overgewicht: 52,4% van de Flevolanders is te zwaar. Op jonge leeftijd al beginnen met bewegen is daarom heel verstandig.

Lees verder

Met DE-on sneller energieneutraal in Flevoland

We moeten over van fossiele brandstoffen naar nieuwe vormen van energie; daar is inmiddels wel bijna iedereen van overtuigd. Deze overgang -of, in politieke taal: energietransitie- moet ook in Flevoland gerealiseerd worden. Om dit proces te stimuleren en te versnellen, is enkele jaren geleden de ontwikkelingsmaatschappij DE-on in het leven geroepen.

Lees verder

Perspectief voor jonge agrariërs in Flevoland

Het Flevolands Agrarisch Jongeren Kontakt (FAJK) is een netwerk- en belangenvereniging voor jonge agrariërs. Statenleden van verschillende fracties brachten op uitnodiging van het FAJK een werkbezoek op het akkerbouwbedrijf van de familie Tuinenga in Marknesse. Namens de ChristenUnie-fractie was Roelof Siepel bij het werkbezoek aanwezig.

Lees verder

Wortels

Van 27 t/m 29 juni D.V. mag ik deelnemen aan een driedaagse Summerschool van het Wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie. In het Benedictijner klooster in Doetinchem zullen we stil staan bij de rijke christelijk-sociale traditie en verdiepen wij ons in haar relevantie voor de politiek van vandaag.

Lees verder

Nestor

Alles gaat voorbij, maar niets is ooit voltooid. Met dit citaat van de Britse componist Simon May sprak ik na de verkiezingen in 2011 de vertrekkende Statenleden in Flevoland toe. In ons politieke systeem vertrekken en komen Statenleden, maar het werk in de provincie Flevoland is nooit af en gaat bij wisseling van mensen altijd door.

Lees verder

Contact

Wij horen graag wat wij voor u kunnen betekenen! Heeft u een vraag of informatie die voor ons van belang is, stuur ons een e-mail door op één van de foto's te klikken.

 Harold Hofstra        Roelof Siepel     Lloyd Ferdinand

Volg ons op  en op  .
En natuurlijk houden we u op de hoogte via onze website.  
Voor algemene vragen mailt u ons fractiebureau.

Agenda

De volgende activiteiten staan gepland voor de maand juli. Uiteraard geldt voor al deze plannen: Deo Volente.

  3 juli: Fractievergadering
  5 juli: Commissie Bestuur
  5 juli: Commissie Ruimte
10 juli: Statenacademie Team Water
12 juli: Werkbezoek CMO
12 juli: MRA Regiobijeenkomst
17 juli: Fractievergadering
19 juli: Werkgroep Europa
19 juli: Begeleidingsgroep Nieuwe Natuur
19 juli: Vergadering Provinciale Staten
24 juli t/m 3 september: Zomerreces

Graag attenderen wij u erop dat onze fractievergaderingen openbaar zijn. U bent van harte welkom een vergadering bij te wonen wanneer u vragen heeft, beschikt over kennis van een specifiek onderwerp of gewoon geïnteresseerd bent in provinciale politiek. Wij maken graag gebruik van uw expertise en ideeën! Stuurt u even een berichtje naar ons fractiebureau

Voor meer informatie over onze activiteiten, klik hier.

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op Facebookfooter-rechts