Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Zomer 2019

Foto: E. Hoppentocht

Beste meneer/mevrouw ##insertion## ##lastname##,

De afgelopen maanden zijn een bijzonder intensieve tijd geweest voor onze fractie. Sinds de verkiezingen in maart jl. stond eigenlijk alles in het teken van de coalitie-onderhandelingen. We zijn dankbaar dat we dit politieke seizoen mochten afsluiten met een mooi, gedegen coalitieakkoord. Verderop in deze nieuwsbrief leest u hier meer over.

Met het aantreden van ondergetekende als gedeputeerde wordt de voorzittershamer van onze fractie doorgegeven aan Tamara Strating. We hebben alle vertrouwen in haar kundige leiding en wensen haar veel succes en zegen voor dit werk. 

Nu breekt een tijd van rust aan en dat is goed. Niet voor niets geeft onze Schepper ons de opdracht om, naast het trouw verrichten van ons werk, regelmatig te rusten. 

Wij wensen u en onszelf deze rust toe en hopen na het reces met nieuwe energie het werk voor onze prachtige provincie weer op te pakken. 

Een hartelijke groet namens de Statenfractie,
Harold Hofstra

 

In deze nieuwsbrief

  • Uit de Staten
  • Coalitieakkoord Flevoland: ruimte voor de toekomst!
  • Benoemingen
  • Blogs Tamara Strating en Bryant Heng
  • Contactgegevens
  • Agenda

Uit de Staten

De afgelopen periode was politiek gezien een rustige periode. Dit had te maken met het feit dat het lastig was om een coalitie te vormen. Hierdoor waren er geen politiek beladen onderwerpen aan de orde.

Tamara en Harold hebben echter een zeer intensieve periode achter de rug i.v.m. het onderhandelingsproces. Uiteindelijk is er mooi coalitie-akkoord uitgekomen, waarin we ons als Christenunie ons kunnen vinden en waarmee we aan de slag kunnen. Hieronder leest u hier meer over. 

Op 10 juli was de laatste Statenvergadering voor het zomerreces. In deze vergadering hebben we een aantal besluiten genomen die waren voorbereid in de commissievergadering van 19 juni. Verder stond deze vergadering vooral in het teken van het coalitieakkoord en de benoeming van Harold als gedeputeerde. Zijn plaats als Statenlid is opgevuld door Bryant, zodat we na het reces echt als team aan de slag kunnen gaan. 

Op 26 augustus hopen wij weer te starten met onze politieke bezigheden.
Als fractie wensen we u allen een goede vakantie.

Lubbert Schenk, 
Statenlid

Flevoland, ruimte voor de toekomst!

Wij hebben, samen met de onderhandelaars van de VVD, GroenLinks, CDA, PvdA en D66, de afgelopen weken hard gewerkt aan het bereiken van een coalitieakkoord voor de Statenperiode van 2019 tot 2023. We zijn als ChristenUnie Flevoland dankbaar voor het resultaat. We nemen deze periode opnieuw onze verantwoordelijkheid met een programma waar we trots op kunnen zijn.

Lees verder

Benoemingen

De nieuwe gedeputeerden zijn tijdens de Provinciale Statenvergadering van 10 juli 2019 benoemd door Provinciale Staten en daarna beëdigd door commissaris van de Koning Leen Verbeek. Onder de noemer ‘Flevoland: ruimte voor de toekomst’ sloten VVD, GroenLinks, CDA, PvdA, CU en D66 in Flevoland een coalitieakkoord voor de periode 2019-2023. Samen met inwoners, Provinciale Staten (PS), gemeenten, kennisinstellingen en ondernemers wordt ingezet op verbetering van mobiliteit, klimaat, energie, natuur, recreatie, toerisme, openbaar bestuur, economie en werkgelegenheid. Er is een goede balans tussen stad en platteland. Maatschappelijke structuren en leefbaarheid worden versterkt.

Samenwerken, ontwikkelen en investeren
De pioniersgeest die onze provincie kenmerkt wordt voortgezet en de basisvoorzieningen voor elke Flevolander zijn op orde. Het coalitieakkoord speelt in op grote veranderingen in onze provincie. Zoals klimaatverandering, groei van Almere, toenemende druk op de woningmarkt en infrastructuur en de modernisering van visserij en landbouw. In onze Flevolandse samenleving wordt de ruimte voor bewonersinitiatieven en inspraak vergroot. Samenwerken, ontwikkelen en investeren zijn belangrijke kernwaarden voor de bestuursstijl. Naast de commissaris van de Koning bestaat het nieuwe college van Gedeputeerde Staten uit:

Jan de Reus namens de VVD
Cora Smelik namens GroenLinks
Jan-Nico Appelman namens het CDA
Harold Hofstra namens de ChristenUnie
Jop Fackeldey namens de PvdA
Michiel Rijsberman namens D66

 

Examens en keuzes maken

We zitten in een bijzondere periode bedacht ik mij in de afgelopen week. Veel leerlingen hebben te horen gekregen of zij zijn geslaagd voor hun opleiding of dat zij nog een herkansing kunnen doen om alsnog dat diploma te behalen wat hen toegang geeft tot een vervolgstap.

Lees verder

Warmlopen, inwerken en veel nieuwe informatie

De afgelopen periode was de inwerkperiode voor nieuwe Staten- en burgerleden van de provincie Flevoland met veel activiteiten die werden georganiseerd door de provincie en de griffie. Zo waren er werkbezoeken bijvoorbeeld aan o.a. Lelystad Airport en het MITC - Mobiliteit en Infrastructuur Test Centrum - in Marknesse. 

Lees verder

Contact

Wij horen graag wat wij voor u kunnen betekenen. Heeft u een vraag of informatie die voor ons van belang is, stuur ons een e-mail door op één van de foto's te klikken.

            
Harold Hofstra       Tamara Strating      Lubbert Schenk      Bryant Heng        Klazien Jansen
Gedeputeerde        Statenlid                Statenlid                Statenlid             Fractiebureau
      
Volg ons op  en op  .
En natuurlijk houden we u op de hoogte via onze website.  
Voor algemene vragen mailt u ons fractiebureau.

Agenda

De volgende activiteiten staan gepland voor na het reces. Uiteraard geldt voor al deze plannen: Deo Volente.

 26 augustus: Opening politieke seizoen
 26 augustus: Fractievergadering
 28 augustus: Integrale ad hoc commissie
 30 augustus: Fractiestart
 4 september: Integrale ad hoc commissie
11 september: Regiodag Zwolle
16 september: Fractievergadering
18 september: Kennismaking Statenleden - culturele sector
18 september: Vergadering Provinciale Staten
23 september: Conferentie Markermeer-IJmeer
25 september: Werkbezoek PureEnergie

Graag attenderen wij u erop dat onze fractievergaderingen openbaar zijn. U bent van harte welkom een vergadering bij te wonen wanneer u vragen heeft, beschikt over kennis van een specifiek onderwerp of gewoon geïnteresseerd bent in provinciale politiek. Wij maken graag gebruik van uw expertise en ideeën! Stuurt u even een berichtje naar ons fractiebureau

Voor meer informatie over onze activiteiten, klik hier.

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op Facebookfooter-rechts