Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Juni 2017

Beste meneer/mevrouw ##insertion## ##lastname##,

In de Staten zijn we volop bezig met het vooruitkijken (in de perspectiefnota) en het terugblikken op 2016 (in de jaarstukken). Het is goed om regelmatig stil te staan bij waar we staan, waar we vandaan komen en waar we naar toe willen. 

Dat geldt natuurlijk niet alleen voor de politiek. Ook in ons werk en dagelijks leven is het goed om hier over na te denken. 

Op het moment van schrijven leven we in de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren. We kijken terug op het leven van Jezus op aarde, en zien uit naar het feest waarbij we de uitstorting van de Geest herdenken. Maar we mogen dit groter trekken: we mogen terugkijken naar alles wat in de (heils-)geschiedenis al is gebeurd en kijken vol verwachting vooruit, naar de dag dat de ten hemel gevaren Heer zal terugkeren als Koning op de wolken. 

Intussen staan we vandaag, in 2017, met beide benen op de grond en doen we wat onze hand vindt om te doen.

Gods zegen gewenst bij alles wat op uw weg komt.

Een hartelijke groet namens de Statenfractie,
Harold Hofstra,
Fractievoorzitter

 

In deze nieuwsbrief

  • Uit de Staten
  • Urk: groot in het kleine (Visserijdag 27 mei)
  • Stap vooruit voor elektrisch rijden in Flevoland
  • Te gast bij Victory Outreach
  • Bezoek Marker Wadden
  • Schriftelijke vragen landschapskunst
  • Indrukken van het ChristenUnie partijcongres
  • Blogs Klazien Jansen en Jan van Dijk
  • Contactgegevens
  • Agenda

Uit de Staten

Tijdens de laatstgehouden Statenvergadering (10 mei) is de heer Ard Meijer benoemd tot gedeputeerde, in de plaats van wijlen Arie Stuivenberg. Wij hebben onze verbazing uitgesproken over het feit dat de nieuwe gedeputeerde ontheffing heeft gekregen van de plicht om in Flevoland te komen wonen. Wij vinden het wonen in deze provincie belangrijk voor het uitoefenen van zijn taak en het zich verbonden weten met Flevoland. Onze verbazing was des te groter omdat zijn eigen SP-fractie dit standpunt enige jaren geleden ook zeer stellig innam, maar daar blijkbaar nu anders over is gaan denken. Ondanks dit verschil van mening zijn we blij met de nieuwe gedeputeerde, met wiens komst het werk in GS weer door een voltallig college kan worden verricht. Wij zien in de heer Meijer een kundig en enthousiast politicus en we zien uit naar een goede samenwerking.

Tijdens genoemde vergadering is verder de perspectiefnota 2017-2021 behandeld. Hierin worden de grote lijnen uitgezet voor het toekomstige beleid. Als negatief punt hebben wij benoemd dat het stuk weinig concrete cijfers bevat zodat het moeilijk is een oordeel te geven. Wel staan we achter het voorgenomen beleid, zodat we ook van harte hebben ingestemd met deze nota. 

Een groot aantal moties en amendementen passeerde de revue; erg blij zijn we dat het amendement dat wij mede hebben ingediend is aangenomen om 1 miljoen extra vrij te maken voor de verbreding van de sluizen bij Kornwerderzand. Ook steunden we volmondig de motie om 1,5 miljoen uit te trekken voor een Fonds Krachtige Samenleving.

Voor de volgende PS vergadering (7 juni) staan de jaarstukken van 2016 op de agenda. Uiteraard zullen we u hierover informeren middels onze website en de volgende nieuwsbrief.

Urk: groot in het kleine

Ieder jaar krijgen bezoekers de de mogelijkheid voor een uniek kijkje achter de schermen tijdens de Visserijdagen op Urk, dit jaar van 22 t/m 27 mei. De Urker haven was deze dagen het decor voor het feestelijk inluiden van het vis- en scholseizoen.

Lees verder

Stap vooruit voor elektrisch rijden in Flevoland

Sinds kort beschikt de A6 bij Lelystad over twee snellaadstations voor elektrische auto's. Afgelopen donderdag was Harold Hofstra aanwezig bij de feestelijke opening van twee van deze laadstations aan de A6 bij de Aalscholver en bij de Lepelaar, nabij Lelystad.

Lees verder

Te gast bij Victory Outreach Almere

21 mei was het Werelddag voor Culturele ontwikkeling, dialoog en diversiteit.
In dat kader waren wij te gast bij Victory Outreach Almere. We werden hier bijzonder warm welkom geheten en we hebben een prachtige dienst beleefd. Als 'special guest' mocht Harold Hofstra de gemeente toespreken. Hij benadrukte hoe bijzonder het is om samen God te prijzen en te zien hoe Gods Geest werkt op verschillende manieren. Hij refereerde aan het lied dat we zongen: 'Its your breath in our lungs, so we pour out our praise'; het is Gods adem in onze longen die ons het leven geeft, daarom mogen we dit ook inzetten tot zijn eer; thuis, in ons werk, in de gemeente, en wij op onze plaats in de politiek.
Victory Outreach, hartelijk dank voor deze bijzondere ontvangst. God bless you!

Bezoek Marker Wadden

Nederland krijgt er een nieuwe eilandengroep bij: de Marker Wadden. In Flevoland verrijst een archipel van natuureilanden in het Markermeer. De Marker Wadden zorgen ervoor dat de natuur in dit gebied weer opleeft. Hier ontstaat een natuurparadijs voor vogels, vissen en mensen.

Lees verder

Schriftelijke vragen Landschapskunst

In het kader van 100 jaar Zuiderzeewet komt er een achtste landschapskunstwerk in Dronten. Wij zijn hier kritisch over omdat het veel geld kost, wij ernstige twijfels hebben over het draagvlak hiervoor en we ons afvragen of het beheer, onderhoud en de toegankelijkheid van de bestaande zeven wel op orde is. Daarom hebben we hierover schriftelijke vragen aan het college gesteld.

Indrukken van het ChristenUnie partijcongres

Op zaterdag 20 mei jl bezocht ik het 35e partijcongres van de ChristenUnie samen met ruim 400 andere bezoekers in het bosrijke Lunteren. Het congres had als thema 'Vrij om te geloven'.

Lees verder

Communiceren

De ChristenUnie verzorgt een cursus Communiceren voor Raadsleden, die ik mag volgen. Raadslid ben ik niet, communiceren doe ik wel. Namens de fractie verzorg ik de maandelijkse nieuwsbrief, de stukjes op onze Facebookpagina, tweets op Twitter en berichten op onze website.

Lees verder

Zeg het met tulpen!

Flevoland ziet er in het voorjaar steeds feestelijker uit. Wat mooi, die tulpenvelden met een grote schakering aan kleuren. Met ruim 200 hectare bollenvelden is Flevoland het grootste bloembollengebied van Nederland.

Lees verder

Contact

Wij horen graag wat wij voor u kunnen betekenen! Heeft u een vraag of informatie die voor ons van belang is, stuur ons een e-mail door op één van de foto's te klikken.

 Harold Hofstra        Roelof Siepel     Lloyd Ferdinand

Volg ons op  en op  .
En natuurlijk houden we u op de hoogte via onze website.  
Voor algemene vragen mailt u ons fractiebureau.

Agenda

De volgende activiteiten staan gepland voor de maand juni. Uiteraard geldt voor al deze plannen: Deo Volente.

  6 juni: Fractievergadering
  7 juni: Seniorenconvent
  7 juni: Vergadering Provinciale Staten
  8 juni: Afscheidsreceptie wethouder Gerben Dijksterhuis
12 juni: Werkbezoek Flevolands Agrarisch Jongeren Kontakt (FAJK)
13 juni: Kennismakingsbezoek Almeers Kenniscentrum Talent (AKT)
14 juni: Werkbezoek DE-on en Groen Gas Almere
14 juni: Seminar Brexit en de gevolgen voor Nederland en Flevoland
19 juni: Statenacademie: Startnotitie invoering Omgevingswet
19 juni: Fractievergadering
20 juni: ChristenUnie Statendag Brussel
21 juni: Vergadering Provinciale Staten
23 juni: VNG Flevomeeting 2017
28 juni: Commissie Economie
28 juni: Commissie Duurzaamheid

Graag attenderen wij u erop dat onze fractievergaderingen openbaar zijn. U bent van harte welkom een vergadering bij te wonen wanneer u vragen heeft, beschikt over kennis van een specifiek onderwerp of gewoon geïnteresseerd bent in provinciale politiek. Wij maken graag gebruik van uw expertise en ideeën! Stuurt u even een berichtje naar ons fractiebureau

Voor meer informatie over onze activiteiten, klik hier.

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op Facebookfooter-rechts