Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

December 2017

Beste meneer/mevrouw ##insertion## ##lastname##,

Sinterklaas is het land nog niet uit en de winkels liggen vol met kerstversiering. Wat de één ervaart als de gezelligste maand van het jaar, is voor de ander vooral een periode van donkere dagen, verdriet of eenzaamheid. Tegelijk is het voor veel gezinnen en bedrijven - en in de politiek al niet minder - een tijd van deadlines, vieringen, festiviteiten en af te handelen zaken. Laten we niet vergeten in al die drukte, maar ook in de stilte, ons te richten op Hem die bij ons kwam, heel gewoon, de Zoon van God als mensenzoon. Mogen we ons gedragen weten door Zijn liefde.

Een hartelijke groet namens de Statenfractie,
Harold Hofstra,
Fractievoorzitter

 

In deze nieuwsbrief

  • Uit de Staten
  • Aandacht voor mensenhandel in Flevoland
  • Omgevingsvisie FlevolandStraks
  • Landschapsbeheer en economische ontwikkeling
  • Bezoek Waterschap Zuiderzeeland
  • Oosterwold: Ruimte voor initiatief
  • Blog Jan van Dijk
  • Contactgegevens
  • Agenda

Uit de Staten

Enkele grote dossiers spelen in de Staten. De Energieagenda is er daar één van. Om onze ambitie te halen (Flevoland energieneutraal in 2030) zullen we nu concrete plannen moeten maken en stappen gaan zetten. Al te lang wachten we op deze concrete plannen van het college. De gedeputeerde heeft zich nu vastgelegd op januari; wij zien er naar uit en kunnen geen genoegen nemen met nog meer uitstel.

Eén van de maatregelen die wij graag zouden zien is een regeling voor de sanering van asbestdaken in combinatie met subsidie op zonnepanelen. De gedeputeerde heeft ons toegezegd hiervoor met een voorstel te komen. Wij zien dat met veel interesse tegemoet en houden u uiteraard op de hoogte.

Via schriftelijke vragen hebben wij aandacht gevraagd voor een heel ander onderwerp: mensenhandel. We zijn benieuwd hoe de aanpak hiervan in Flevoland geregeld is en of hier een rol voor de provincie is weggelegd. Het gaat hierbij om zeer kwetsbare mensen die hulp en bescherming nodig hebben. Dat moet goed geregeld zijn. U leest er hieronder meer over. 

Aandacht voor mensenhandel in Flevoland

De ChristenUniefractie in Flevoland wil van het college van Gedeputeerde Staten weten hoe de aanpak van mensenhandel en de opvang van slachtoffers hiervan in de verschillende gemeenten in deze provincie is geregeld.

Lees verder

Omgevingsvisie FlevolandStraks

In enthousiaste bewoordingen wist Roelof Siepel tijdens zijn laatste bijdrage namens de ChristenUnie in Provinciale Staten de kersverse Omgevingsvisie te beschrijven.

Een visie die de provincie in nauwe samenwerking met burgers en bedrijven heeft opgesteld, en die in de komende jaren via zeven opgaven verder zal worden uitgewerkt. 

Lees verder

Landschapsbeheer en economische ontwikkeling

Het beheer van ons mooie Flevolandse landschap is een belangrijke taak van de provincie, en hiervoor is, naast geld en mooie plannen, continuïteit nodig. We waren daarom onaangenaam verrast toen bleek dat in de begroting voor 2018 een fors lager bedrag hiervoor was gereserveerd dan voorgaande jaren, en veel minder dan was aangevraagd.

Lees verder

Goed rentmeesterschap op de zeebodem

De duurzaamheid spat ervan af in het vernieuwde Waterschapshuis. Hergebruikte materialen, waterbesparende douches, koffiebekertjes die worden gerecycled tot toiletpapier, Warmte-Koude-Opslag, zonnepanelen…

Lees verder

Oosterwold: Ruimte voor initiatief

De commissie Ruimte bracht eind november een werkbezoek aan Almere Oosterwold. In dit nieuwbouwgebied is veel ruimte voor particulier initiatief en zijn weinig spelregels. Van de bewoners wordt verwacht dat zij onderling afspraken maken over de inrichting met groen, voorzieningen en wegen. Deze nieuwe vorm van gebiedsontwikkeling spreekt de ChristenUnie aan: bewoners bouwen -binnen vooraf gestelde randvoorwaarden- naar eigen inzicht en nemen daarbij samen de verantwoordelijkheid voor de openbare ruimte. Almere Oosterwold is daarmee een mooi voorbeeld van een overheid die niet alles zelf bedenkt, maar de ruimte geeft aan eigen initiatief.

 

Blog Jan van Dijk: Chanoeka in Lelystad

Kerstfeest, Pasen en Pinksteren; de meeste Nederlanders weten nog wel wat dit inhoudt of kennen in ieder geval de term. Maar Chanoeka, wat is dat? Deze term kom je, evenals Kerst, niet tegen in de bijbel.

Lees verder

Contact

Wij horen graag wat wij voor u kunnen betekenen. Heeft u een vraag of informatie die voor ons van belang is, stuur ons een e-mail door op één van de foto's te klikken.

Harold Hofstra        Roelof Siepel     Lloyd Ferdinand      Jan van Dijk
Duurzaamheid        Ruimte             Bestuur                  Economie
Volg ons op  en op  .
En natuurlijk houden we u op de hoogte via onze website.  
Voor algemene vragen mailt u ons fractiebureau.

Agenda

De volgende activiteiten staan gepland voor de maand december. Uiteraard geldt voor al deze plannen: Deo Volente.

  4 december: Begeleidingscommissie Oostvaardersplassen
  6 december: Stand van zaken projecten Zuiderzeelijngelden
  7 december: Themabijeenkomst Alertheid in het verkeer
11 december: Fractievergadering
13 december: Seniorenconvent
13 december: Vergadering Provinciale Staten (afscheid Roelof Siepel, installatie Jan van Dijk)
20 december: Commissie Duurzaamheid
20 december: Commissie Economie
25 december t/m 5 januari: Kerstreces

Graag attenderen wij u erop dat onze fractievergaderingen openbaar zijn. U bent van harte welkom een vergadering bij te wonen wanneer u vragen heeft, beschikt over kennis van een specifiek onderwerp of gewoon geïnteresseerd bent in provinciale politiek. Wij maken graag gebruik van uw expertise en ideeën! Stuurt u even een berichtje naar ons fractiebureau

Voor meer informatie over onze activiteiten, klik hier.

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op Facebookfooter-rechts