Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Februari 2018

Beste meneer/mevrouw ##insertion## ##lastname##,

De eerste maand van het jaar onzes Heren 2018 ligt alweer achter ons. We hebben ons werk weer opgepakt, er zijn verschillende (nieuwjaars-)ontmoetingen geweest, allerlei plannen gemaakt. Op verschillende plaatsen beginnen de verkiezingscampagnes los te barsten. 

Tijdens onze eigen nieuwjaarsbijeenkomst dachten we na over de vraag 'Hoe maken we 2018 waardevol?' Een vraag die niet envoudig te beantwoorden is. Omdat we, om te beginnen, niet zelf in de hand hebben hoe dit jaar er uit zal gaan zien. Ook zal voor iedereen 'waardevol' weer een iets andere betekenis hebben. 

Waar het uiteindelijk om gaat is niet dat u en ik ons werk waardevol vinden. Wat zou het mooi zijn als er iets bij is dat waarde heeft voor onze God.

Ik wil bouwen aan een huis dat de vuurproef kan doorstaan
Iets wat blijvend is, waarvan U zegt: 'Goed gedaan'
Voor de glorie van Uw naam....

Een hartelijke groet namens de Statenfractie,
Harold Hofstra,
Fractievoorzitter

 

In deze nieuwsbrief

  • Uit de Staten
  • Voldoen aan minimale eisen is niet genoeg voor aanpak mensenhandel
  • Kamerlid Eppo Bruins bezoekt Lelystad Airport
  • Nieuwjaarsbijeenkomst: Terugblik
  • Statenmiddag Den Haag
  • Blogs Alette Dokter en Harold Hofstra
  • Contactgegevens
  • Agenda

Uit de Staten

Eén van de onderwerpen die aan de orde kwamen tijdens de eerste Statenvergadering van dit jaar was de 'Meerjarenaanpak Bedrijfsvoering'. Dit gaat over informatisering en automatisering van de provincie, waarbij toegewerkt wordt naar drie doelen:
1. De provincie Flevoland is op informatievoorzieningsgebied een betrouwbare en veilige partner;
2. Bedrijven kunnen digitaal zaken doen met de provincie Flevoland;
3. Bij de provincie Flevoland is de informatie duurzaam, vindbaar en toegankelijk.
Het gaat om een enorm proces dat heel ingewikkeld is, veel tijd en veel geld kost. Het hele traject is opgedeeld in vier plateaus. De eerste twee daarvan zijn nu afgerond en de Staten hebben ingestemd met het vrijgeven van geld voor het derde plateau. 
Dit is een technisch onderwerp dat niet direct veel mensen aanspreekt; wij vinden het wel erg belangrijk het kritisch te volgen, omdat IT-projecten bij de overheid vaak veel meer geld kosten dan van te voren ingeschat. Ons Statenlid Lloyd Ferdinand is daarom lid van een intervisiegroep die de verantwoording van dit hele project inzichtelijker moet maken. Een betrouwbare overheid moet goed en helder verantwoording afleggen en gemaakte afspraken bewaken. 

Voldoen aan minimale eisen is niet genoeg voor aanpak mensenhandel

De provincie moet niet tevreden zijn wanneer is voldaan aan de minimale wettelijke kerntaken als het gaat om mensenhandel, maar zou moeten zoeken naar maximale mogelijkheden om dit probleem te benoemen, onder de aandacht te brengen en waar mogelijk aan te pakken.

Lees verder

Kamerlid Eppo Bruins bezoekt Lelystad Airport

Kamerlid Eppo Bruins vindt het belangrijk dat het vertrouwen van de burger in de overheid wordt hersteld en onderschrijft het belang van Lelystad Airport voor stad én regio. Hij zei dit tijdens zijn bezoek aan Lelystad Airport op 10 januari, waar hij was op uitnodiging van de lokale en provinciale ChristenUnie fracties.

Lees verder

Statenmiddag Den Haag

Regelmatig worden de ChristenUnie Statenfracties van de verschillende provincies uitgenodigd om elkaar te ontmoeten. Op 26 januari jl. vond deze Statenmiddag plaats in Den Haag, waar we in gesprek gingen met andere provinciale fracties en ons Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber. 

Onderwerpen die aan de orde kwamen waren o.a.: de nieuwe omgevingswet, energietransitie, sociaal ondernemen, mensenhandel en gaswinning.
Mooi, nuttig en waardevol om ervaringen uit te wisselen en zorgen te delen!

 

Nieuwjaarsbijeenkomst: Terugblik

Onze nieuwjaarsbijeenkomst had dit jaar als thema 'Hoe maken we 2018 waardevol?' Campagnemanager Erik van Dijk diepte dit thema met ons uit met het oog op de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen en ook alvast met een voorzichtige blik richting de provinciale verkiezingen van 2019. 

                             

Naast dit inhoudelijke deel was er volop gelegenheid voor kennismaking, ontmoeting en bijpraten. Het is telkens weer bijzonder waardevol om elkaar als Flevolandse ChristenUnie-politici en betrokkenen te spreken.

#Groos op de ChristenUnie

Vorige week hielden we als Provinciale fractie onze nieuwjaarsrecepte. Dat is een goede en waardevolle traditie. Met de lokale fracties samen zijn, elkaar ontmoeten en vooruit kijken naar het nieuwe jaar dat voor ons ligt. Dat 2018 een bijzonder jaar wordt voor veel lokale fracties mag duidelijk zijn. 

Lees verder

Zegen door regen

Dagen van bezinning zijn ons zojuist gepasseerd. Wanneer we terug blikken op 2017, zal dat met gemengde gevoelens zijn. Betekent dit dat we Gods zegen ontberen in moeilijke dagen? 

Lees verder

Contact

Wij horen graag wat wij voor u kunnen betekenen. Heeft u een vraag of informatie die voor ons van belang is, stuur ons een e-mail door op één van de foto's te klikken.

    

Harold Hofstra          Lloyd Ferdinand      Jan van Dijk
Duurzaamheid          Bestuur                  Economie
Ruimte             

Volg ons op  en op  .
En natuurlijk houden we u op de hoogte via onze website.  
Voor algemene vragen mailt u ons fractiebureau.

Agenda

De volgende activiteiten staan gepland voor de maand februari. Uiteraard geldt voor al deze plannen: Deo Volente.

  5 februari: Statenacademie
  5 februari: Fractievergadering
  6 februari: Informatiebijeenkomst Steunpunt en Uitstapprogramma Prostitutie Flevoland
  7 februari: Commissie Bestuur
14 februari: Provinciebezoek Eerste Kamer
14 februari: Voorzittersoverleg Werkgroep Europa
16 februari: MRA Raads- en Statenledenconferentie
19 februari: Fractievergadering
21 februari: Seniorenconvent
21 februari: Vergadering Provinciale Staten

Graag attenderen wij u erop dat onze fractievergaderingen openbaar zijn. U bent van harte welkom een vergadering bij te wonen wanneer u vragen heeft, beschikt over kennis van een specifiek onderwerp of gewoon geïnteresseerd bent in provinciale politiek. Wij maken graag gebruik van uw expertise en ideeën! Stuurt u even een berichtje naar ons fractiebureau

Voor meer informatie over onze activiteiten, klik hier.

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op Facebookfooter-rechts