Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Zomer 2017

Beste meneer/mevrouw ##insertion## ##lastname##,

Op de valreep van het zomerreces willen we u graag nog even bijpraten over onze activiteiten in de afgelopen maand. Wij brachten een bezoek aan CMO omdat we benieuwd waren naar de rol van de provincie op het sociaal domein; we kregen antwoorden op onze schriftelijke vragen m.b.t. landschapskunst; we zijn bezig geweest met de voorbereiding van zaken als toegankelijkheid van het Openbaar Vervoer en arbeidsparticipatie. Daarnaast was er natuurlijk het reguliere Statenwerk, waarbij we een prachtige stap konden zetten voor de economie en werkgelegenheid van Flevoland.

We kijken terug op een mooi en druk seizoen. Nu wacht er een periode van rust. Daar zijn we aan toe en zien we naar uit. We hopen en wensen ook u toe dat deze periode goed mag zijn, dat er ruimte is om te genieten van de goede dingen die God ons geeft, van elkaar, van de natuur, dichtbij of ver weg. Zodat we na het reces, bij leven en welzijn, weer met hernieuwde energie onze taken kunnen oppakken.

Een goede tijd gewenst!

Een hartelijke groet namens de Statenfractie,
Harold Hofstra,
Fractievoorzitter

 

In deze nieuwsbrief

  • Uit de Staten
  • Maritieme Servichaven: volle kracht vooruit!
  • Landschapskunst: veel geld, grote woorden, weinig feiten
  • Het sociale gezicht van de provincie
  • Met de rolstoel de bus in
  • Meer ambitie met participatie
  • Blog fractieondersteuner Jan van Dijk
  • Contactgegevens
  • Agenda

Uit de Staten

Tijdens de Statenvergadering van 19 juli, de laatste van dit seizoen, hebben we met elkaar een prachtige stap gezet: unaniem is het voorstel aangenomen voor het realiseren van een Maritieme Servicehaven in Noordelijk Flevoland. Iets waar wij een warm voorstander van zijn. Lees meer in het artikel hieronder.
Er is tijdens deze vergadering ook gesproken over een procesvoorstel inzake het beheer van Oostvaardersplassen. Deze keer ging het alleen over het proces: het instellen van een begeleidingscommissie, haar taken en planning. Voor het einde van dit jaar hopen we een inhoudelijk rapport te hebben van deze commissie. We hebben het college en de commissie opnieuw geadviseerd te handelen volgens ons principe: zorgvuldigheid gaat voor snelheid, draagvlak gaat voor daadkracht. 

Maritieme Servicehaven: volle kracht vooruit!

Een historisch moment voor Flevoland: unaniem stemde Provinciale Staten in met het inpassingsplan voor de Maritieme Servicehaven in Noordelijk Flevoland. Een ontwikkeling die wij als fractie (en ons oud-Statenlid Louwe Post in het bijzonder) vanaf het begin waar mogelijk hebben gesteund en gestimuleerd.

Lees verder

Landschapskunst: veel geld, grote woorden, weinig feiten

In het voorjaar is de nota Cultuurbeleid 2017-2020 vastgesteld. Daarin kondigt dit college aan de mogelijkheden voor een achtste landschapskunstwerk te gaan onderzoeken. Inmiddels is er een bedrag gereserveerd en een intentieovereenkomst getekend om dit kunstwerk te realiseren in de gemeente Dronten in 2018.

Lees verder

Het sociale gezicht van de provincie

Sinds de sociale onderwerpen niet meer onder de provincie maar onder de gemeenten vallen (transitie jeugdzorg, WMO etc.), kan het lijken of de provincie hier ook geen rol meer in speelt. Omdat het sociaal domein de ChristenUnie na aan het hart ligt, zijn wij altijd op zoek naar mogelijkheden om op dit gebied iets te kunnen betekenen. 

Lees verder

Met de rolstoel de bus in

HHet College voor de rechten van de Mens publiceerde onlangs een onderzoek waaruit blijkt dat de toegankelijkheid van stads- en streekbussen voor gebruikers van een rolstoel vaak niet goed geregeld is. In Flevoland zijn de provincie en de gemeenten Almere en Lelystad verantwoordelijk voor het aanbesteden van het openbaar busvervoer en kunnen daarbij voorwaarden opnemen waaraan de busmaatschappij moet voldoen.

Lees verder

Meer ambitie met participatie

Bij de bespreking van de Jaarstukken 2016 heeft de ChristenUnie het College gevraagd meer ambitie te tonen als het gaat om het in dienst nemen van mensen met een beperking.

Lees verder

Van sociaal plan naar sociaal plan

Het zal je maar gebeuren: een reorganisatie met massa-ontslagen waarbij jij getroffen wordt. Het overkwam mij in het voorjaar van 2011. Nu, ruim 6 jaar later, neem ik ontslag en dat voelt totaal anders: zelf de regie i.p.v. je werkgever. Het dubbele is dat ik juist dankzij het ontslag in 2011 (sociaal plan), nu ontslag op eigen initiatief kan nemen.

Lees verder

Contact

Wij horen graag wat wij voor u kunnen betekenen! Heeft u een vraag of informatie die voor ons van belang is, stuur ons een e-mail door op één van de foto's te klikken.

 Harold Hofstra        Roelof Siepel     Lloyd Ferdinand

Volg ons op  en op  .
En natuurlijk houden we u op de hoogte via onze website.  
Voor algemene vragen mailt u ons fractiebureau.

Agenda

De volgende activiteiten staan gepland voor de maand september. Uiteraard geldt voor al deze plannen: Deo Volente.

24 juli t/m 3 september: Zomerreces
  1 september: Fractiebijeenkomst start seizoen
  2 september: Rondleiding Flevokust
  6 september: Opening nieuw Statenjaar
  6 september: Commissie Duurzaamheid
  6 september: Commissie Economie
11 september: Fractievergadering
13 september: Commissie Ruimte
13 september: Commissie Bestuur
18 september: Statenacademie
20 september: Werkbezoek
25 september: Fractievergadering
27 september: Seniorenconvent
27 september: Vergadering Provinciale Staten
29 september: Groene Netwerkborrel
30 september: Projectendag Almere 2.0

Graag attenderen wij u erop dat onze fractievergaderingen openbaar zijn. U bent van harte welkom een vergadering bij te wonen wanneer u vragen heeft, beschikt over kennis van een specifiek onderwerp of gewoon geïnteresseerd bent in provinciale politiek. Wij maken graag gebruik van uw expertise en ideeën! Stuurt u even een berichtje naar ons fractiebureau

Voor meer informatie over onze activiteiten, klik hier.

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op Facebookfooter-rechts