Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Mei 2017

Beste meneer/mevrouw ##insertion## ##lastname##,

Eindelijk is er weer kleur te bekennen in onze mooie provincie! Al hebben we nog niet het mooie lenteweer waar we allemaal naar uit zien, van de tulpenvelden kunnen we volop genieten. 

Kleur bekennen doen we ook in de politiek. We proberen het ChristenUnie-geluid, onze Bijbelse waarden te laten horen. Omdat we het belangrijk vinden dat het christelijke geluid gehoord wordt, ook in onze provincie. Want wij geloven dat leven volgens Bijbelse normen heilzaam is voor iedereen. 

Blijft u ons steunen, vooral in uw gebed?

Een hartelijke groet namens de Statenfractie,
Harold Hofstra,
Fractievoorzitter

 

In deze nieuwsbrief

  • Uit de Staten
  • Even voorstellen: Piet van der Vloed
  • Veilig op weg in Flevoland
  • Europees Forum circulaire economie
  • Voortgang huisvesting Statushouders
  • Blog Lloyd Ferdinand
  • Contact
  • Agenda

Uit de Staten

Het belangrijkste onderwerp waar op dit moment in de Staten over wordt gesproken, is de perspectiefnota. Een goed onderbouwd rapport waarin de lijnen worden uitgezet voor de rest van 2017 en de begroting van 2018. Er is ruimte voor extra investeringen, dat is mooi. Wij vinden het belangrijk dat die investeringen ook worden gedaan. De provincie moet geen geld oppotten, maar het goed besteden, tot nut van de inwoners van Flevoland. We zullen daar dan ook aandacht voor blijven vragen. Tijdens de PS vergadering van 10 mei zal de perspectiefnota worden besproken. Wist u dat PS vergaderingen openbaar zijn? U kunt vanaf de tribune de vergaderingen bijwonen. Meer informatie over vergaderingen van Provinciale Staten vindt u op de website van de provincie. 

Even voorstellen: Piet van der Vloed

Mijn naam is Piet  van der Vloed. Sinds kort loop ik met de fractievergaderingen mee. Dit om te bezien of ik op enigerlei wijze de fractie  kan ondersteunen. Er zijn wat gaten gevallen en het zou jammer zijn als dit de continuïteit zou verstoren. Daarom ben ik op het verzoek van het bestuur ingegaan. 

Lees verder

Veilig op weg in Flevoland

Na jaren van daling is het aantal verkeersslachtoffers landelijk weer gestegen. In 2016 kwamen in Flevoland tien mensen om in het verkeer, waarvan een aantal op provinciale wegen. Landelijk gezien misschien niet zoveel, maar ieder slachtoffer is er één te veel! Het zal je man, je vrouw, je kind maar zijn…. En bedenk, het aantal ernstige slachtoffers is een veelvoud ervan!

Lees verder

Circulaire Economie

Circulaire economie is een redelijk nieuw begrip en is de tegenhanger van een lineaire economie. Circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Heel anders dus dan in het huidige lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd.

Lees verder

Provincie blijft toezien op huisvesting statushouders

De provincie houdt op grond van de Gemeentewet toezicht op gemeenten voor wat betreft het huisvesten van vergunninghouders (vluchtelingen met een verblijfs-vergunning). Het is belangrijk dat iedere gemeente voldoet aan haar verplichtingen om mensen te helpen met integreren en plaats te maken voor nieuwe vluchtelingen.

Lees verder

Het Luierpark

Op 29 maart jl. bezocht ik de opening van het Luierpark in Almere- Buiten/Stripheldenbuurt.

Het Luierpark, ook wel genoemd het park van vreugde en verdriet, is een initiatief van Tineke Ras, die dit idee heeft ingediend in het kader van het programma De nieuwe natuur.

Lees verder

Contact

Wij horen graag wat wij voor u kunnen betekenen! Heeft u een vraag of informatie die voor ons van belang is, stuur ons een e-mail door op één van de foto's te klikken.

 Harold Hofstra        Roelof Siepel     Lloyd Ferdinand

Volg ons op  en op  .
En natuurlijk houden we u op de hoogte via onze website.  
Voor algemene vragen mailt u ons fractiebureau.

Agenda

De volgende activiteiten staan gepland voor de maand mei. Uiteraard geldt voor al deze plannen: Deo Volente.

  8 mei: Fractievergadering
10 mei: Vergadering Provinciale Staten
12 mei: Samen bouwen aan Almere 2.0
15 mei: Vergadering PU-bestuur en permanente campagne-commissie
17 mei: Commissie Duurzaamheid
17 mei: Commissie Economie
17 mei: Informatieve bijeenkomst ontwerp Omgevingsvisie Flevoland
19 mei: Bestuurderscongres ChristenUnie
20 mei: Partijcongres ChristenUnie
24 mei: Integrale Commissievergadering
24 mei: Commissie Bestuur
24 mei: Commissie Ruimte
29 mei: Fractievergadering
31 mei: Werkbezoek Commissie Economie Infrastructuur Projecten
31 mei: Commissie Duurzaamheid
31 mei: Commissie Economie
31 mei: Commissie Bestuur
31 mei: Commissie Ruimte

Graag attenderen wij u erop dat onze fractievergaderingen openbaar zijn. U bent van harte welkom een vergadering bij te wonen wanneer u vragen heeft, beschikt over kennis van een specifiek onderwerp of gewoon geïnteresseerd bent in provinciale politiek. Wij maken graag gebruik van uw expertise en ideeën! Stuurt u even een berichtje naar ons fractiebureau

Voor meer informatie over onze activiteiten, klik hier.

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op Facebookfooter-rechts