Statenlid Bryant Heng voorgedragen en benoemd tot AV-lid van het IPO

Bryant CU Flevoland PS en WS 2019-61 portret.jpgdonderdag 12 november 2020 14:29

Met gepaste trots kunnen we melden dat tijdens de Statenvergadering op 11 november 2020 ons Statenlid Bryant Heng officieel is voorgedragen en benoemd tot lid van de Algemene Vergadering (AV) van het Interprovinciaal Overleg (IPO).

De Algemene Vergadering (AV) IPO bestaat uit 24 leden die zijn voorgedragen door de Provinciale Staten van alle provincies: 2 Statenleden per provincie. Bryant zal, samen met zijn collega Statenlid Franco Achtien (VVD), de Flevolandse afvaardiging vormen namens de Provinciale Staten van Flevoland. De Algemene Vergadering voert de governancerol binnen de vereniging IPO uit. De AV benoemt het bestuur en keurt de Meerjarenagenda en de Jaarplannen, evenals het Jaarverslag en de Jaarrekening van het IPO goed. Wij zijn verheugd met deze benoeming en wensen Bryant veel wijsheid en zegen toe met deze additionele taken en verantwoordlijkheden bij het IPO als AV-Lid.

IPO_logo.jpg

Meer over het IPO:

Het IPO is een vereniging van en voor provincies. De provincies zijn de leden van de vereniging en zijn vertegenwoordigd in het Bestuur en de Algemene Vergadering (AV). Het Interprovinciaal Overleg behartigt de gezamenlijke belangen van de provincies in ‘Den Haag’ en ‘Brussel’. Enerzijds door een informerende en richtinggevende rol te spelen bij de (formele) voorbereiding van beleid wat voor de provincies van belang is. Anderzijds door kennisdeling met en informatievoorziening aan de provinciale partners en ‘stakeholders’. Het IPO  beschikt hiertoe over een uitgebreid netwerk en onderhoudt contact met onder andere het kabinet, het parlement, de ministeries, de Europese Unie en maatschappelijke organisaties op de terreinen waar de provincies actief zijn. Het IPO biedt tevens een platform aan de provincies voor het stimuleren van innovatie en de uitwisseling van kennis. Op deze wijze kunnen provincies ‘best practices’ uitwisselen en vernieuwingen in het provinciaal beleid entameren. Doel daarbij is een bijdrage te leveren aan de kwaliteit, effectiviteit en efficiency van het openbaar bestuur.  

 

« Terug

Reacties op 'Statenlid Bryant Heng voorgedragen en benoemd tot AV-lid van het IPO'

Dijk, J. (Jan) van [93854]
Geplaatst op: 20-11-2020 19:57
Van harte gefeliciteerd Bryant en veel succes met de benoeming als lid van de AV van het IPO. Vr groet, Jan

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.