Afscheid Jan van Dijk en Lloyd Ferdinand

afscheid Jan top.jpgdonderdag 18 april 2019 10:02

Op 17 april werd niet alleen de nieuwe fractie van de ChristenUnie in Flevoland geïnstalleerd, maar namen we ook afscheid van de twee zeer ervaren en betrokken Statenleden Jan en Lloyd. Twee mannen die al een lange tijd betrokken zijn bij onze fractie.

Jan van Dijk is al sinds november 2009 actief binnen onze fractie. Jan werd toen als burgercommissielid geïnstalleerd en vanuit die rol deed hij de nodige politieke ervaring op in de Flevolandse politiek. Jarenlang was Jan een trouwe steun en toeverlaat voor de fractie. Op vele onderwerpen kon hij zijn expertise kwijt maar zijn hart lag toch wel bij mobiliteit en dan vooral bij verkeersveiligheid. Vele onderwerpen heeft Jan in de afgelopen periode langs zien komen en veel daarvan konden op zijn warme belangstelling rekenen.

Toen Jan in 2017 minder ging werken en zich meer ging toeleggen op zijn allergrootste passie - Christenen voor Israël - kwam er ook meer ruimte om politiek actiever te worden. In september van dat jaar werd hij opnieuw geïnstalleerd als burgercommissielid en met het vertrek van Roelof Siepel in oktober kwam Jan in 2017 als derde Statenlid de fractie versterken.

Jan heeft toen de portefeuille economie gekregen, een portefeuille waar hij wel raad mee wist, of het nu de maritieme servicehaven, de uitbreiding van Kornwerderzand of het economisch profiel van Flevoland was. Jan wist altijd het ChristenUnie geluid helder te laten horen in de staten.

We zijn als fractie ontzettend dankbaar voor al het werk dat Jan heeft verzet en we wensen hem en zijn vrouw Gré Gods onmisbare zegen toe.

Ook Lloyd heeft een imposante staat van dienst in de fractie. In 2007 kwam Lloyd de fractie versterken, eveneens vanaf 2009 als burgercommissielid. Toen in 2014 Freek Brouwer wethouder op Urk werd kwam Lloyd in de Provinciale Staten. In de commissie bestuur waar ook het onderwerp Jeugdzorg zat kon Lloyd zijn kennis en kunde volop kwijt. Lloyd heeft een hart voor jongeren en voor kwetsbare mensen. Juist vanuit dat hart bedreef Lloyd altijd politiek. Rustig op de achtergrond maar wel altijd vanuit een stevige dossierkennis en betrokkenheid.

Het was dan ook jammer dat Lloyd in 2015 zijn werk als Statenlid moest stoppen omdat we met drie zetels in de staten kwamen en Lloyd op plek vier stond. We waren erg blij dat de kennis van Lloyd wel behouden bleef voor de fractie en hij als burgercommissielid weer aan de slag ging in ‘zijn’ commissie bestuur.

Toen Louwe Post in maart 2017 om persoonlijke redenen zijn statenlidmaatschap moest neerleggen hadden we in Lloyd direct een opvolger. Vol enthousiasme zette Lloyd zich in voor de fractie en toen in februari 2018 Harold Hofstra gedeputeerde werd, was Lloyd bereid zijn rol als fractievoorzitter over te nemen.

De Commissaris van de Koning roemde Lloyd bij zijn afscheid om zijn inzet en betrokkenheid. Soms was Lloyd in het debat onnavolgbaar maar altijd hield hij de inhoud en zijn christelijke overtuiging scherp voor ogen.

We zijn als ChristenUnie Flevoland dankbaar voor de vele jaren van inzet van Lloyd in onze fractie. Wij wensen hem en zijn vrouw Carmen ook alle goeds voor de toekomst maar bovenal Gods onmisbare zegen.

« Terug