Klimaat en waterschap

CU landbouw en landelijk gebied2dinsdag 20 juli 2021 12:50

De kracht van water is deze dagen weer duidelijk zichtbaar in Limburg. Niet alleen de hoeveelheid regenwater in korte tijd in het gebied zelf, maar ook het regenwater uit bovenstrooms gebied perst zicht met grote kracht door de laagstgelegen gebieden, dorpen en steden.

We zien de beelden en horen van de bewoners wat ze meemaken

Ik hoor inwoners van Flevoland zich afvragen: ‘wat als dit hier gebeurt’? Vanuit waterschap Zuiderzeeland kunnen we uiteraard geen garanties geven. Het vergelijk met Limburg gaat ook niet helemaal op. We hebben in Flevoland vlak land. We hebben geen bovenstroomse aanvoer. Ook hebben wij geen rivieren.  Wel liggen onze polders diep en hebben we te maken met bodemdaling.

Wat Zuiderzeeland wel doet is in haar beleid en uitvoering rekening houden met de klimaatverandering. Was het vorige jaren de droogte, en af en toe heftige buien, nu is het ‘gewoon’ nat.

Wat doen we concreet.

Oplossingen liggen er via twee routes: allereerst het voorkomen van de toename van klimaatverandering. Dit noemen we klimaatmitigatie. We doen dat we vooral door het fossiele energiegebruik (zoals aardgas) sterk te verminderen en op het totale energiegebruik te besparen.. Als waterschap wekken we zelf steeds meer energie op, door bijvoorbeeld biogas/groengas  terug te winnen uit afvalwater, zonnepanelen te plaatsen op onze terreinen, het versterken van de biodiversiteit en deelname in een windpark.  Ten tweede, het beperken van de schade van klimaatverandering. Dit noemen we klimaatadaptatie. Het waterschap zet zich in voor maatregelen binnen het eigen watersysteem. We verhogen onze dijken met 1 tot 1½  meter. We willen met de kennis van vandaag dat ze robuust genoeg zijn tot 2080. En we maken de  oevers duurzaam. Dat betekent oevers onder een hoek van minder dan 45 graden. We malen op basis van een natte weersverwachting al extra water uit de polders. Zodat we met onze capaciteit van 15 mm per etmaal uitmalen meer kunnen bufferen.

Ook inwoners, agrariers en natuurbeheerders kunnen bijdragen

We vragen aan inwoners in stad en dorp hun verharde oppervlakte te verkleinen, zodat de bodem van de tuin als buffer kan dienen. Met andere woorden: tegel eruit, plantje erin.  We vragen agrariërs om kun bodem te koesteren als een spons die het water langer vasthoudt.  We vragen natuurorganisaties het water waar mogelijk langer vast te houden.

We steken de hand uit naar provincie en gemeenten door al vroeg in ruimtelijke ontwikkelingen mee te denken, zodat water een ordenend principe is en er een klimaat robuuste aanleg kan plaatsvinden.

We helpen graag  particulieren en bedrijven met oplossingen die wateroverlast en problemen door langdurige droogte helpen verminderen.

Kortom: het veranderende klimaat maakt dat we met elkaar niet op onze handen kunnen zitten. Als we niets doen is het zeker dat we landelijk tot 2050 miljarden euro schade als gevolg van wateroverlast en langdurige droogte tegemoet zien.

Kijk ook eens op de website van www.zuiderzeeland  www.uvw.nl  of op www.overstroomik.nl

 

Andries Poppe heemraad waterschap Zuiderzeeland


« Terug

Reacties op 'Klimaat en waterschap'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.