Vragen en antwoorden datacenters

PH Lelystad.jpgdonderdag 17 juni 2021 16:48

Op 7 april heeft de provinciale fractie vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over de komst van (grote) datacenters. Deze vragen vindt u elders bij dit artikel. We maken ons zorgen over de impact die grote datacenters hebben op de leefomgeving, waterkwaliteit en -voorraad en op wat er in en rond de Hoge Vaart groeit en leeft.

Begin mei kregen we de beantwoording van het college en daar komen we eigenlijk niet echt verder mee. Bij veel van de antwoorden stonden vooral verwijzingen naar andere bevoegde gezaghebbenden, c.q. het waterschap en de gemeenten. Heel erg bevredigend is dat niet, hoewel het natuurlijk juist kan zijn. Binnen de fractie beraden we ons op volgende stappen. In dit kader is het ook interessant dat we in de laatste commissievergadering Ruimte, Natuur en Duurzaamheid (19 mei jl.) hebben gesproken over een onderzoek om een kaders te gaan stellen m.b.t. de vestiging van datacenters in Flevoland. Onze inbreng op dit onderwerp was dat we de leefbaarheid en effecten op de leefomgeving erg belangrijk vinden om mee te nemen. Bovendien vragen we ons af hoeveel invloed de samenwerking binnen de MRA en de ideeën die er in dat verband leven over de vestiging van datacenters. We kijken uit naar de verdere bespreking van dit onderwerp.

Tijdens de Provinciale Staten van woensdag 9 juni hebben we een motie ingediend. Meer informatie over deze motie kunt u hier vinden

« Terug

Reacties op 'Vragen en antwoorden datacenters'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.