motie Zorgvuldig proces datacenters

PH Lelystad.jpgzaterdag 12 juni 2021 02:12

Met deze motie wil de ChristenUnie dat de Provincie de Provinciale Staten actief informeert over de voortgang van het vergunningstraject Tulip in Zeewolde. Ook wil de ChristenUnie dat de Provincie de Staten tijdig inlicht over de criteria die door GS gehanteerd worden voor de vergunningverlening in lopende en toekomstige trajecten rondom datacenters.

De ChristenUnie geeft aan dat digitalisering en goede connectiviteit steeds belangrijker worden, maar de ChristenUnie is ook kritisch over de huidige ontwikkelingen op dit gebied.  Vooral met het oog op  de komst van deze (zeer) grote datacenters lijken de huidige ruimtelijke kaders niet toereikend te zijn voor de  vragen die op ons afkomen, bijvoorbeeld omtrent ruimtelijke ordening, gebruik van goede landbouwgrond en het energie- en waterverbruik. Daarbij constateert de ChristenUnie dat nieuw ruimtelijk beleid wellicht achter de feiten aanloopt.

De ChristenUnie wil graag tijdig op de hoogte worden gebracht bij dergelijke grootschalige ontwikkelingen en wil ook graag van het college weten welke criteria worden gehanteerd  in het verlenen of weigeren van vergunningen. Daarom benadrukt de ChristenUnie dat het college van Gedeputeerde Staten haar verplichting  om de Statenleden actief  te informeren en hoopt zo ook dat het debat hierover gevoerd kan worden als dat nodig is.

« Terug

Reacties op 'motie Zorgvuldig proces datacenters'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.