De Tong. Een nieuwe naam, met een nieuwe betekenis, en daarmee een nieuwe start.

tong voor nieuwsbrief_1.2.1.jpgdonderdag 29 april 2021 18:32

Tijdens de Statenvergadering van 28 april 2021 is het statenvoorstel:,, Restauratie en plaatsing kunstwerk De Tong (van Lucifer)'' besproken. Hierin werd voorgesteld om over te gaan tot restauratie en herplaatsen van het kunstwerk op de knardijk langs de A6. Ook werd er een naamswijziging van het kunstwerk voorgesteld: van de ‘Tong van Lucifer’ naar ‘de Tong’, omdat de oude naamgeving en betekenis associaties opriep die als onaangenaam en kwetsend kunnen worden opgevat. De kunstenaar (en zijn erfgenamen) hebben daarom achteraf aangegeven dat dit niet de bedoeling is geweest.

Omdat wij naamgeving en betekenis niet los van elkaar kunnen zien is er gezien de gevoeligheid van dit dossier duidelijke communicatie rondom deze naamswijziging nodig. Daarom heeft de ChristenUnie samen met de SGP het amendement ‘duidelijke communicatie naamswijziging’ ingediend.

Het amendement is hier te vinden. Met een nieuwe naam (de Tong), en een nieuwe betekenis (een ovalen geometrische vorm), is daarmee wat onze fractie betreft een nieuwe start voor dit kunstwerk mogelijk.

Ook heeft de ChristenUnie samen met de fracties van GL, 50+, JA21, SP, FvD, CDA en DENK de motie ‘Circulair herstellen van het kunstwerk de Tong’ mede-ingediend. Deze motie kunt hier vinden. Een aspect waar Flevoland in uitblinkt is het recyclen en hergebruiken van grondstoffen en materialen. Het lijkt ons dan ook een goed idee dat de Tong ‘circulair’ wordt gerepareerd.

Omdat zowel het amendement als de motie met meerderheid in de staten werden aangenomen hebben we als fractie voor het voorstel, restauratie en plaatsing kunstwerk De Tong, gestemd.

Lees hieronder de bijdrage van ons Statenlid Bryant Heng:

''Er is al veel over dit kunstwerk gezegd. Het is inmiddels duidelijk dat wat betreft de naamgeving en bedoeling het toch een onaangename verassing is gebleken toen deze na vele jaren van voorbereiding bij de opening en presentatie in 1993 bekend werd. Dat hebben de kunstenaar zelf en zijn erfgenamen ook ingezien. Uit het onderzoek is nu gebleken dat de kunstenaar toch een andere bedoeling had en de ontstane ophef betreurd heeft. Met toestemming en goedkeuring van de erfgenamen wordt nu voorgesteld over te gaan tot naamswijziging. Daarvoor onze dank.

Vaak is er afgelopen tijd gesproken over een kleine groep Flevolanders met christelijke achtergrond die aanstoot neemt tegen het kunstwerk. Wie zijn deze mensen eigenlijk? Dat zijn bijv. Freek, Wytze, Marjol en Henny, zij hebben jaren aangegeven dat aan de huidige naamgeving en betekenis toch ook een onaangenaam randje kleeft. Dit hebben ze middels een petitie kenbaar gemaakt, en steun van ruim 1700 mensen mogen ontvangen.

Ik heb Henny vorige week opgezocht. Henny is 78 jaar en woont en werkt al tientallen jaren met haar man Kees op hun boerderij die grenst aan de Knardijk met uitstekend uitzicht op de Tong. Ik was daar om haar bij praten over de huidige situatie en over de resultaten van het gedane onderzoek.  En zij wilde laten weten dat zij bidt voor de overheid, voor het college van gedeputeerden, voor commissaris van de koning en voor ons als Staten. Henny is een speciaal persoon. Zij staat symbool voor vele anderen. Dit kunnen uw opa of oma, vader, moeder, vriend, vriendin of kerkgenoot zijn. Geïnspireerd door bijzondere Flevolanders zoals Henny hebben wij als ChristenUnie en SGP daarom dit amendement ingediend.

Wij geloven in genade en nieuwe kansen. Een nieuwe naam, met een nieuwe betekenis, en daarmee dus een nieuwe start voor dit kunstwerk.''

 

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Amendement-I-ChristenUnie-SGP-Duidelijke-communicatie-naamswijziging.pdf186,7 kBapplication/pdfdownload

« Terug

Reacties op 'De Tong. Een nieuwe naam, met een nieuwe betekenis, en daarmee een nieuwe start.'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.