Update dossier kunstwerk de Tong

tong voor nieuwsbrief_1.2.1.jpgmaandag 26 april 2021 13:11

Het kunstwerk de Tong (van Lucifer) is een gevoelig dossier dat in het verleden vanwege diverse perikelen vaker in de Staten is besproken. Het kunstwerk op de knardijk langs de A6 heeft, naast de inmiddels hoge kosten, ook een pijnpunt, namelijk de naamgeving en bedoeling van de kunstenaar. Vervelend is dat in de besluitvorming en in de totstandkoming er telkens werd gesproken over een kunstwerk van de kunstenaar. Het was dan ook een onaangename verrassing dat bij de opening en presentatie in 1993 de naamgeving ‘Tong van Lucifer’ bekend werd met onder andere referenties naar de gevallen engel.

De discussie en het debat rondom het kunstwerk de Tong (van Lucifer) laaide in 2020 weer op nadat het kunstwerk was omgewaaid door de storm Dennis. Burgers zijn in actie gekomen en omwonenden zijn een petitie gestart. Ruim 1700 mensen hebben steun betuigt door aan te geven dat het kunstwerk aanstootgevend is. Na discussie in de Staten zijn vorig jaar moties aangenomen van Groenlinks en CDA die om aanvullend onderzoek vroegen. Sindsdien was het vooral wachten op informatie. Die informatie is er inmiddels, inclusief een statenvoorstel van gedeputeerde staten.

In het voorstel wat nu ligt, wordt er voorgesteld om over te gaan tot naamswijziging naar ‘de Tong’. Uit de stukken en het onderzoek is namelijk gebleken dat in retrospect de kunstenaar spijt heeft en de ontstane ophef ten aanzien van de naamgeving betreurd. Het is dan ook zijn wens geweest en ook dat van zijn erfgenamen om over te gaan tot naamswijziging. Ook de gedeputeerde erkent het pijnpunt en heeft aangeven dat het conform de wens van de kunstenaar en zijn erfgenamen is, aangezien het kunstwerk associaties oproept die hij achteraf niet had bedoeld. Wat de ChristenUnie betreft is rectificatie op zijn plaats zodat de ophef en het misverstand rondom de naam en de bedoeling van het kunstwerk helder en duidelijk gecommuniceerd wordt.

Verder wordt voorgesteld om over te gaan tot reparatie en terugplaatsing op de knardijk.  Als ChristenUnie vinden wij dat het herstel van het kunstwerk geen prioriteit heeft. Wij vinden dat er voor de reparatie, juist nu in coronatijd, te veel geld wordt uitgetrokken. Maar mocht de meerderheid van de staten wel besluiten over te gaan tot reparatie, willen we wel voorwaarden aanbrengen. De ChristenUnie is dan ook voornemens om moties en amendementen in te dienen tijdens de statenvergadering.

Lees hier het vorige artikel over de Tong: Lees verder..

« Terug

Reacties op 'Update dossier kunstwerk de Tong'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.