ChristenUnie stelt vragen over het gebruik ‘foute’ zonnepanelen in Flevoland

Provinciehuis avond.jpgwoensdag 14 april 2021 19:06

De fractie van de ChristenUnie Flevoland heeft woensdag 14 april j.l. kritische vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten naar aanleiding van het bericht in het Financieel Dagblad dat er mogelijk ‘foute’ zonnepanelen gebruikt zijn of worden in de provincie Flevoland.

In het Financieel Dagblad van 7 april 2021 staat geschreven dat, na onderzoek van Horizon Advisory, sprake lijkt te zijn van wijdverbreide dwangarbeid door Oeigoeren in de Chinese grondstoffenindustrie voor zonnepanelen. Nagenoeg alle grote Chinese zonnepaneel-fabrikanten hebben contracten met verdachte grondstofleveranciers. Deze zonnepanelen worden wellicht op grote schaal in Nederland gebruikt. Ook in Flevoland zijn of worden er mogelijk zonneparken aangelegd met ‘foute’ zonnepanelen van de betreffende fabrikanten.

Omdat de fractie van de ChristenUnie het onacceptabel vindt dat de provincie mogelijkerwijs (indirect) moderne slavernij faciliteert zijn de volgende schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten gesteld: 

1. Heeft u kennisgenomen van het artikel ‘Ophef over gebruik ‘foute’ Chinese zonnepanelen’ uit het Financieel Dagblad (7-4-2021)?

2. Bent u het met de ChristenUnie eens dat het absoluut onacceptabel is als de provincie Flevoland (indirect) moderne slavernij faciliteert? 

3. Zijn er in de provincie Flevoland zonneprojecten gerealiseerd waarbij de gebruikte zonnepanelen geproduceerd zijn door slaven?

4. Welke inspanningen heeft het college al geleverd om ervoor te zorgen dat de zonnepanelen die gebruikt worden voor de gemeentelijke/provinciale zonneprojecten van goede herkomst zijn? 

5. Kunt u uitsluiten dat bij toekomstige zonneprojecten in de provincie Flevoland dit soort ‘foute’ zonnepanelen worden gebruikt?

6. Zo niet, bent u bereid om met medeoverheden en bracheorganisaties hier afspraken over te maken?

« Terug