ChristenUnie kritisch op komst datacenters in Flevoland.

CU landbouw en landelijk gebied polder.jpgdinsdag 30 maart 2021 19:41

De fractie van de ChristenUnie Flevoland wil meer helderheid hebben over de te verwachten datacenters in Flevoland en stelt daarom een aantal vragen aan Gedeputeerde Staten.
In Noord-Holland is onrust ontstaan over datacenters. Deze onrust is ook herkenbaar en aanwezig onder de inwoners van onze provincie, met name t.a.v. een verwacht groot datacenter in Zeewolde. De media heeft over de risico’s en onduidelijkheden van deze datacenters meerdere keren uitvoerig geschreven. Meerdere besprekingen van de gemeente Zeewolde met haar inwoners en andere belanghebbenden hebben niet geleid tot duidelijkheid of het wegnemen van deze onrust. Twee onderwerpen springen daarbij met name in het oog, ten eerste het stroomgebruik en ten tweede het watergebruik. Statenlid Lubbert Schenk: ,,Vragen over de werkelijke werkgelegenheid, de effecten voor het landschap, het proces en de informatievoorziening maken dat wij als ChristenUnie kritisch zijn op deze ontwikkeling.’’
De fractie van de ChristenUnie wil daarbij niet alleen zicht krijgen op de startfase, maar ook op de periode na de startfase zover dit nu kan worden overzien. Daarbij is het van belang dat de mensen in de omgeving van datacenters heldere informatie krijgen over de effecten van de mogelijke komst van datacenters.

Daarom heeft de CU de volgende vragen aan Gedeputeerde Staten:

 1. Is bekend hoeveel en welk soort water het datacenter in Zeewolde nodig heeft en is dit alleen slootwater en geldt dat voor de startfase maar ook op termijn van bijvoorbeeld 20 jaar?
 2. Wat betekent de onttrekking van dit water voor andere watergebruikers in de omgeving, bijvoorbeeld de agrarische ondernemers en dan niet alleen in de startfase maar ook op termijn?
 3. Klopt het dat aan het water chemicaliën worden toegevoegd en zo ja welke zijn dat en in welke hoeveelheden worden deze uitgestoten en wat zijn de mogelijke risico’s voor omwonenden, andere watergebruikers, maar zeker ook voor de biodiversiteit?
 4. Op welke wijze wil GS dit meten en desgewenst handhaven?
 5. Welke vergunningen zijn hier van toepassing en hoe worden deze nageleefd, respectievelijk gehandhaafd?
 6. Hoeveel elektriciteit zal worden gebruikt door dit datacenter?
 7. Wat is de verwachting van GS met betrekking tot de leverzekerheid van energie op kortere en lange termijn wanneer dit datacenter volop in bedrijf is?
 8. Kan, gezien de te verwachten afname van elektriciteit van dit datacenter, de leveringszekerheid van elektriciteit aan de inwoners veilig gesteld worden, ook op termijn?
 9. Op welke wijze monitort GS de ontwikkelingen rondom de vraag naar elektriciteit in deze?
 10. Kan GS aangeven welke andere initiatieven er t.a.v. datacenters in Flevoland bekend zijn?
 11. In hoeverre kan de komst van datacenters in Flevoland leiden tot extra dijkverhoging? Mocht dat het geval zijn wie bekostigen dan deze dijkverhoging en in hoeverre draaien de belastingbetalers op voor die kosten?
 12. Welke rol ziet de provincie Flevoland voor zichzelf t.a.v. het informeren van omwonenden en andere belanghebbenden? Kunt u dat toelichten?

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie kritisch op komst datacenters in Flevoland.'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.