Metropool Regio Amsterdam

20171002 MRAmaandag 02 oktober 2017 13:37

De afgelopen week is in de Statenvergadering gesproken over het eerste werkplan en de begroting van de Metropool Regio Amsterdam. De MRA is een netwerk van bestuurders van 33 gemeenten, de provincies Noord-Holland en Flevoland en de Vervoersregio Amsterdam. De MRA behoort nu tot de Europese top 5 van economisch sterke regio's.

Het werkplan is een uitwerking van de MRA-agenda, waarin 57 actiepunten staan. Zo wil de MRA bijvoorbeeld meer afstemming binnen de regio over de bouw van woningen en het hoogfrequent rijden op het spoor tussen Schiphol-Amsterdam-Almere en Lelystad invoeren. Op de agenda staat ook de transitie naar een schone economie, door ondermeer het circulair maken van grondstoffenketens in de regio, de regionale afvalinzameling en -verwerking en het gebruiken van braakliggende terreinen voor de opwekking van zonne-energie. Ook worden programma's voor energiebesparing ontwikkeld.

De ChristenUnie is er zich van bewust dat sommige Flevolandse thema's de provinciegrenzen overstijgen en daarom beter kunnen worden aangepakt in regionaal verband. Om onze visie goed voor het voetlicht te brengen in de MRA zal onze fractie samenwerken met bestuurders en fracties van de ChristenUnie in de deelnemende gemeenten en de provincie Noord-Holland.

 

« Terug