Hooi voor grazers in de Oostvaardersplassen

woensdag 31 maart 2010 10:46

Na vele vragen en ruime aandacht in de media is er in de tweedekamer een debat geweest over het honger lijden van de grote grazers in de Oostvaardersplassen. Het resultaat van dit debat is dat er bijgevoerd gaat worden zoals minister Gerda Verburg van LNV na afloop van de ministerraad bekend maakte. Zelf is ze er nog niet van overtuigt of dit werkelijk noodzakelijk is om de dieren bij te voeren. De dieren zullen bij gevoerd worden met schraal hooi. Het is al jaren een discussie of je dieren onnodig mag laten lijden met als resultaat grote aantallen dode dieren (vorige winter ruim 900 deze winter ongeveer 640). Staatbosbeheer zegt als beheerder dat je de natuur zijn gang moet laten gaan. Maar dit heeft mijn inziens ook ethische kanten.

Ook in de provinciale staten is dit aan de orde geweest er is in 2003 zelfs een motie door SGP en CU ingediend waar ik het volgende uit citeer ;

PS verklaren:

1.      dat genoemde staten een diervriendelijk beleid voorstaan;
2.      dat, uitgaande van de eigen waarde, ook dieren in het wild met respect behandeld moeten worden als zelfstandige wezens met gevoelens, bewustzijn en integriteit;
3.      dat binnen het dierenwelzijnsbeleid het lijden van dieren (ondermeer door ondervoeding) niet past;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

a.      de beheerder van de Oostvaardersplassen te verzoeken in zijn beleid het lijden van dieren te voorkomen;
b.      aan te dringen om op ethisch verantwoorde wijze het beheer van het gebied te voeren;
c.      het standpunt van de staten, gebaseerd op punt 2, kenbaar te maken aan de beheerder;
en gaan over tot de orde van de dag.

”Provinciale Staten van Flevoland".

Deze motie is toen aanvaard. Ook is in 2009 een studiedag geweest over grote grazers. Deze was georganiseerd door de CU en het CDA. Dan ben je nu blij dat er toch eindelijk wat gedaan wordt het is alleen jammer dat dit ten koste gaat van vele dieren. Wel moeten we alert blijven, want de dierenpopulatie is voor het gebied veel te groot. Ook als Oostvaarderswold gerealiseerd zal zijn, moet men er op bedacht zijn dat de aantallen dieren snel zullen toenemen en er weer zulke situaties ontstaan, mede doordat de verbinding met de Provincie Gelderland (EHS) nog tot stand moet komen.

Bert vd Vegte

 

    

Labels

« Terug

Reacties op 'Hooi voor grazers in de Oostvaardersplassen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.