Indrukken van het ChristenUnie Partijcongres

Lloyd2donderdag 01 juni 2017 10:48

Op zaterdag 20 mei jl bezocht ik het 35e partijcongres van de ChristenUnie samen met ruim 400 andere bezoekers in het bosrijke Lunteren. Het congres had als thema 'Vrij om te geloven'. Op indringende wijze werd vormgegeven aan dit thema onder meer door een gesprek met de 17-jarige Hassan Mohammedi die als vluchteling naar Nederland kwam.

Ik werd ook bemoedigd door het optreden van een Iraakse predikant, die aan de aanwezigen vertelde hoe zijn haat jegens Amerika door het geloof was omgeslagen in vergiffenis. Als jonge moslim maakte hij de bombardementen op zijn woonplaats mee en vocht zijn vader als soldaat op het slagveld. Het gemis van een aanwezige vader, de vernietigingen en de dood van zijn familie waren de bittere ervaringen die hem begeleidden op zijn vlucht naar Europa. In een asielzoekerscentrum kwam hij in contact met christenen en nu is hij een bekeerde moslim en heeft hij twee Hbo-opleidingen afgerond.

Er is een petitie gestart om de heer Ahok vrij te krijgen, via de website www.redahok.nl. De voormalig gouverneur van Jakarta is veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf voor zijn uitspraak dat moslims ook op een niet-moslim mogen stemmen.

Op het congres werden ook moties aangedragen. Eén daarvan vroeg aandacht voor diversiteit op de kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat voorstel werd breed aangenomen. Ik ben van mening dat diversiteit een actuele uitdaging voor vrije samenlevingen is. Daar waar er schaarste is aan kenniswerkers wordt al selectief geworven over de grens. Universiteiten stromen vol buitenlandse studenten en steeds meer multinationals worden geleid door een divers samengesteld bestuur. Het is mijn overtuiging dat diversiteit een kracht kan zijn, waar ook de ChristenUnie van kan profiteren. Ik juich het daarom toe dat selectiecommissies zich gaan inspannen om zo divers mogelijke kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen samen te stellen.

Klik hier voor een impressie van de dag en de speech van Gert-Jan Segers.

Lloyd Ferdinand,
Statenlid
De fractieleden van de ChristenUnie schrijven bij toerbeurt een persoonlijke blog. Hierin komen onderwerpen aan de orde die hen bezig houden en die zij belangrijk vinden. Wilt u reageren, stuur dan uw bericht aan ons fractiebureau.

Labels

« Terug