Nestor

C U-0724 ccmaandag 29 mei 2017 14:09

Alles gaat voorbij, maar niets is ooit voltooid. Met dit citaat van de Britse componist Simon May sprak ik na de verkiezingen in 2011 de vertrekkende Statenleden in Flevoland toe. In ons politieke systeem vertrekken en komen Statenleden, maar het werk in de provincie Flevoland is nooit af en gaat bij wisseling van mensen altijd door.

Als je maar lang genoeg op je post blijft komt er vanzelf een moment dat je de langstdienende bent. Met inmiddels 14 dienstjaren mocht ik dit punt al enige tijd geleden bereiken. In deze periode heb ik Statenleden zien komen en (weloverwogen of onvrijwillig) zien gaan. Het mooie hiervan is dat het provinciebestuur altijd een mix van frisse ideeen en beproefde ervaringen is. In het bijbelboek Spreuken wordt ook gesproken over oudgedienden en nieuwe aanwas: 'de pracht van jonge mensen is hun kracht, de sier van oude mensen is hun grijze haar.' (Spreuken 20:29).

Het langstzittende Statenlid wordt ook wel als de 'nestor' aangeduid. In de gangbare definities vind je dan woorden als 'eerbiedwaardige grijsaard'. Het woord nestor zelf is afkomstig uit de Griekse mythologie, waarin Nestor een wijze en verstandige koning is. Een omschrijving die ik mezelf niet graag zou toedichten. Persoonlijk hou ik me liever vast aan de woorden uit Job 12: 'Valt de wijsheid aan de oudsten toe? Groeit inzicht met het vorderen van de jaren? Nee, God bezit de wijsheid en de kracht, hij heeft inzicht en verstand.'

Roelof Siepel,
Statenlid

De fractieleden van de ChristenUnie schrijven bij toerbeurt een persoonlijke blog. Hierin komen onderwerpen aan de orde die hen bezig houden en die zij belangrijk vinden. Wilt u reageren, stuur dan uw bericht aan ons fractiebureau.

Labels

« Terug