Waardig ouder worden

20170206 blog Janmaandag 06 februari 2017 10:14

Met het manifest ‘Waardig ouder worden’, een initiatief van Omroep MAX, ChristenUnie en ouderenorganisatie KBO-PCOB, willen deze organisaties een samenleving bevorderen waarin ouderen een volwaardige plaats innemen, maar ook goede zorg en liefdevolle aandacht krijgen.

Geen stervensbegeleiding en hulp bij zelfdoding vanaf 75 jaar, zoals o.a. D66 voorstelt, maar levensbegeleiding is het uitgangspunt. Steeds meer politieke partijen, maatschappelijke organisaties, zorginstellingen, beroepsorganisaties en bekende Nederlanders steunen het manifest. Gelukkig is er veel meer draagvlak vóór het leven in Nederland dan organisaties als D66, NVVE, levenseindekliniek en diverse media ons doen geloven. Maar ondertussen sta je als oudere / familie / mantelzorger / arts wel onder druk  cq word je beïnvloed door het ‘voltooid leven’-gedachtegoed.

Levensbegeleiding

Mijn moeder (88 jaar) is dementerend, maar woont nog steeds samen met mijn vader (92 jaar), in hun eigen woning. Vorig jaar oktober ging mijn moeder opeens qua gezondheid hard achteruit en werd volledig bedlegerig. Thuis blijven zou niet meer mogelijk zijn, zonder intensieve verpleging en (intensieve) hulp van mantelzorgers. De thuiszorgorganisatie kon dit niet meer organiseren, gezien het te beperkte budget. De situatie was zodanig, dat mijn dementerende moeder zou worden opgenomen in een verpleeghuis, iets wat al meerdere malen door de thuiszorg was voorgesteld. Dat betekent echter voor haar: weg uit haar veilige omgeving en weg van mijn vader. Mijn vader zou alleen komen te wonen, tenslotte heeft hij geen indicatie….. en dat na ruim 66 jaar getrouwd te zijn!

De intensieve verpleging thuis, in haar vertrouwde omgeving, bleek alleen mogelijk door een PGB (persoonlijk gebonden budget) aan te vragen en als mantelzorger zelf de coördinatie van de zorg in handen te nemen. Alleen al de administratie om het budget te regelen is enorm (CIZ, zorgverzekeraar, SVB), maar daarnaast ook het op korte termijn zelf werven van professionele zorgverleners, het regelen van de zorgplanning (driemaal daags zorg en soms ’s nachts), het wekelijks contact met de huisarts, etc. Het resultaat mag er zijn: mijn vader is dolblij dat ze nog samen zijn en mijn moeder wordt super verzorgd, wat goed aan haar te merken is. Dit is levensbegeleiding!

Ja, ik steun van harte het manifest ‘Waardig ouder worden’ met als kanttekening dat ouderen, wanneer dat hun wens is, zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen in hun vertrouwde omgeving. Dus midden in de samenleving. Dat vraagt wat van de mantelzorger, maar dat is het meer dan waard! Zo steun ik ook van harte de actie van ‘ nietstiekembijdementie.nl ’, een initiatief van o.a. huisarts Jaap Schuurmans.

Jan van Dijk,
Fractieondersteuner

De fractieleden van de ChristenUnie schrijven bij toerbeurt een persoonlijke blog. Hierin komen onderwerpen aan de orde die hen bezig houden en die zij belangrijk vinden. Wilt u reageren, stuur dan uw bericht aan ons fractiebureau.

Labels

« Terug