Voor of tegen?

Zetels Tweede Kamer.jpgmaandag 30 januari 2017 12:30

Soms vind ik het eenvoudig om te onderscheiden of iemand voor God is, of tegen God. Neem bijvoorbeeld Ezau en Jacob. Ezau veracht de zegen (Gen. 25) en Jacob worstelt erom (Gen. 32). Maar hoe zit dat met Saul en David?

David is een moordenaar en pleegt overspel. Saul daarentegen, de door God aangewezen en gezalfde koning, profeteert. De geest van de Heere wordt vaardig over hem. (1 Sam 10). En wanneer hij zondigt, belijdt hij dit en vraagt om vergeving (1 Sam 15).

Echter- je zou er zo overheen lezen- in vers 12 van dit hoofdstuk lees je, dat Saul een gedenkteken voor zichzelf opricht. Hoe oprecht is zijn belijdenis? In welke mate draait het in zijn leven om zichzelf?

In Psalm 51 lezen we de schuldbekentenis van David. Vanaf vers 15 zie je dat David in de positie gaat staan van een vergeven zondaar; een vrij en rein man! Hij schrijft daar: "Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren."

Alleen wanneer ik ruil van positie, draait het niet meer om mezelf. God op de troon van mijn leven en ik eraf! Wàt een verademing en wàt een bevrijding. Slaaf-af, want Hij bepaalt mijn koers. 

Waarin onderscheiden we ons binnen en buiten de politieke arena? Een scheidslijn dwars door kerken en fracties. Het draait om Hem of het draait om mij.
Zijn we voor, of zijn we tegen?

Alette Dokter,
Fractie-ondersteuner

De fractieleden van de ChristenUnie schrijven bij toerbeurt een persoonlijke blog. Hierin komen onderwerpen aan de orde die hen bezig houden en die zij belangrijk vinden. Wilt u reageren, stuur dan uw bericht aan ons fractiebureau.

Labels

« Terug