Dit stuurt u door [voorbeeld]

Geachte heer/mevrouw,

Woensdag 2 maart is het zover. U mag naar de stembus en ik nodig u graag uit om dat ook te doen.

Deze verkiezingen zijn belangrijk voor de koers die ons land de komende jaren vaart. Omdat u voor de Provinciale Staten van Flevoland en (indirect) voor de Eerste Kamer stemt, gaat u als kiezer het verschil maken.

De provincie heeft een belangrijke rol in de inrichting van het landschap, bij de stimulering van de economie maar ook bij de jeugdzorg. En de leden van de Provinciale Staten kiezen de Eerste Kamer. Uw stem telt dus dubbel!

U en ik hebben, in tegenstelling tot vele anderen, de vrijheid om te stemmen. Laten we die vrijheid gebruiken en anderen opwekken dat ook te doen. Ik nodig u daarom van harte uit om deze uitnodiging door te sturen naar zoveel mogelijk Flevolanders in uw adresboek. Klik hier om deze mail door te sturen.

Dan blijft nog de vraag: "welke partij zal ik kiezen?". Klik hier voor mijn advies voor Flevoland.

<uw naam>


PS: Vergeet uw stempas en uw legitimatiebewijs niet mee te nemen.